slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Попередження та ліквідація флюїдопроявлень


Попередження та ліквідація флюїдопроявлень : лаборатор. практикум / М. П. Олексюк, А. Р. Юрич, В. І. Колісник [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Попередження та ліквідація флюїдопроявлень” для студентів спеціальності "Буріння свердловин" освітньо–кваліфікаційних рівнів 7.05030103 – спеціаліст та 8.05030103 - магістр. Призначений для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння". Рекомендовано спеціалістам при підготовці до міжнародної сертифікації за стандартами IWCF.

Інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин


Федорів, В. В. Інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин : лабораторний практикум / В. В. Федорів, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 109 с.

Лабораторний практикум розроблено згідно робочих програм та навчального плану. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін: “Алгоритмічна інтерпретація” та “Геологічна інтерпретація даних ГДС”. Даний лабораторний практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Будівельна механіка


Никифорчин, Ю. М. Будівельна механіка : лабораторний практикум. Ч. 2 / Ю. М. Никифорчин, Р. С. Грабовський, А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 60 с.

Даний лабораторний практикум адресований студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Будівельне матеріалознавство”. Викладено програмні запитання до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення лабораторних робіт з зазначеної дисципліни.

Економічна геологія


Михайлів, І. Р. Економічна геологія : курсове проектування / І. Р. Михайлів, Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Методичні вказівки для курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Економічна геологія» для студентів напряму підготовки «Геологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.040103 – бакалавр (спеціалізації «Геофізичні методи пошуку і розвідки», «Геофізичні дослідження свердловин», «Геофізична апаратура та обладнання»). У методичних вказівках висвітлюють теми, зміст, особливості виконання курсових проектів, а також методичні підходи до здійснення техніко-економічних розрахунків.

Друга іноземна мова (практичний курс і переклад)


Ріба-Гринишин, О. М. Друга іноземна мова (практичний курс і переклад) = Praktisches Deutsch : навчальний посібник / О. М. Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 75 с.

Навчальний посібник для аудиторної роботи студентів з дисципліни «Друга іноземна мова (практичний курс і переклад)» призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія». Посібник складається з двох частин. У першій частині домінують загально-побутові теми, а у другій – економічні. Навчальний посібник призначений для студентів ІV курсу.

Нетрадиційні енергоресурси


Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси : конспект лекцій / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 164 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни «Нетрадиційні енергоресурси». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 101 «Екологія». Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved