slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ : практикум / Р. М. Кондрат, Н. С. Дремлюх, Л. І. Хайдарова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 162 с.

Практикум містить основні розрахункові формули і залежності для визначення фізико-хімічних властивостей природних газів, підрахунку запасів вуглеводнів у родовищі об’ємним методом, прогнозування показників розробки газових родовищ при газовому і водонапірному режимах і газоконденсатних родовищ в умовах розробки на виснаження та з підтримуванням пластового тиску, уточнення запасів газу і кінцевого коефіцієнта газовилучення за промисловими даними про розробку родовища.

Морські нафтогазові споруди та основи їх монтажу


Овецький, С. О. Морські нафтогазові споруди та основи їх монтажу : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / С. О. Овецький, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою вивчення курсу «Морські нафтогазові споруди та основи їх монтажу» для студентів спеціальності «Видобування нафти і газу», спеціалізації «Морські нафтогазові технології» Призначений для самостійної роботи студентів заочної та дистанційної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни.

Морське буріння


Фем'як, Я. М. Морське буріння : конспект лекцій / Я. М. Фем'як, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 113 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою вивчення курсу «Морське буріння» для студентів спеціальності «Буріння свердловин» і «Видобування нафти і газу», спеціалізації «Морські нафтогазові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни.

Економіка і фінанси підприємства


Метошоп, І. М. Економіка і фінанси підприємства : практикум / І. М. Метошоп, Н. І. Ящеріцина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 152 с.

Практикум містить практичні задачі, тестові та контрольні завдання для самостійної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Економіка і фінанси підприємства”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 - “Менеджмент”.

Основи гідрометеорології і кліматології


Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 27 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи гідрометеорології і кліматології». Розкриває основні поняття, закономірності, елементи динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Практикум містить роботи, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету та вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» 6.140103 - Туризм.

Основи гідрометеорології і кліматології


Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи гідрометеорології і кліматології». Розкриває основні поняття, закономірності, елементи динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Лабораторний практикум містить роботи, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету та вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ, природних вод і їх якісного складу. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» 6.140103 - Туризм.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved