slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Практичний переклад з основної іноземної мови


Штогрин, М. В. Практичний переклад з основної іноземної мови : практикум. Ч. 2 / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 97 c.

Практикум з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови» призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія». Мета практикуму – ознайомити студентів зі специфікою текстів нафтогазової сфери, особливостями перекладу нафтогазових термінів, слів та словосполучень, сприяти формуванню професійних умінь і навичок у галузі перекладу. Практикум з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови» для студентів ІV курсу укладено на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія».

Практичний переклад з основної іноземної мови


Штогрин, М. В. Практичний переклад з основної іноземної мови : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 60 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Практичний переклад з ОІМ» призначені для студентів IV-го курсу, які навчаються за спеціальністю 6.020303 «Філологія». Мета – актуалізувати вивчені під час аудиторних занять теми з перекладу текстів нафтогазової сфери. Методичні вказівки для самостійної роботи дають змогу студентам вивчити деякі характерні системні особливості нафтогазової термінології англійської мови та типові випадки розбіжностей з українською мовою, які виникають при перекладі нафтогазових текстів, а також можуть надати практичну допомогу майбутнім перекладачам у роботі зі складними, специфічними текстами нафтогазової сфери.

Практичний переклад з основної іноземної мови


Онушканич, І. В. Практичний переклад з основної іноземної мови : практикум / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 140 с.

Практикум з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови» призначений для підготовки спеціалістів за напрямом 7.02030304 «Переклад». Практикум містить теми з розробленим комплексом вправ, на основі промов на економічну та нафтогазову тематику англійських, українських та російських мовців. Практикум з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови» для студентів V курсу укладено на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки спеціалістів за 7.02030304 «Переклад».

Практичний переклад з основної іноземної мови


Онушканич, І. В. Практичний переклад з основної іноземної мови : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови» призначаються для студентів є доповненням із вказівками щодо виконання домашнього завдання до Практикуму з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови». Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови» призначені для студентів V курсу, укладені на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки спеціалістів за 7.02030304 «Переклад».

Практикум з синхронного перекладу


Онушканич, І. В. Практикум з синхронного перекладу : практикум / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 67 с.

Практикум з синхронного перекладу призначений для підготовки спеціалістів за напрямом 7.02030304 «Переклад». Практикум має на меті розвинутим навички студентів в синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов на суспільно-політичну, економічну та нафтогазову тематику. Практикум з дисципліни «Практичний переклад з основної іноземної мови» укладено на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Практикум з синхронного перекладу


Онушканич, І. В. Практикум з синхронного перекладу : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Практикум з синхронного перекладу» призначаються для студентів і є доповненням із вказівками щодо виконання домашнього завдання до Практикуму з дисципліни «Практикум з синхронного перекладу». Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Практикум з синхронного перекладу» призначені для студентів V курсу, укладені на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки спеціалістів за 7.02030304 «Переклад».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved