slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Планування та організація туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : методичні вказівки до вивч. дисц. та сам. роботи студ. / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при опрацюванні навчальних матеріалів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Планування і організація туристичного бізнесу" Методичні вказівки містять організаційні аспекти до вивчення навчальної дисципліни, загальні вимоги до організації самостійної роботи студентів, завдання та рекомендації до виконання індивідуальних робіт.

Планування та організація туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : методичні вказівки до виконання лаборат. робіт / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні вказівки призначені для надання організаційної та методичної допомоги при виконанні лабораторних робіт . Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Планування і організація туристичного бізнесу" Методичні вказівки містять загальні вимоги, завдання, рекомендації до виконання лабораторних робіт.

Туристська статистика


Гуменюк, В. В. Туристська статистика : методичні вказівки до виконання практ. робіт / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні вказівки призначені для надання організаційної та методичної допомоги при підготовці до практичних занять а також для для системної організації самостійної та індивідуальної роботи студентів при опрацюванні практичних матеріалів, розв'язуванні задач, ситуаційних вправ, виконанні розрахункових робіт. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Туристська статистика".

Туристська статистика


Гуменюк, В. В. Туристська статистика : метод. рек. до вивч. дисц. / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Методичні рекомендації призначені для системної організації вивчення дисципліни "Туристська статистика", надання методичної допомоги при опрацюванні навчальних матеріалів. Охарактеризовано методи статистичного спостереження в туризмі, розкрита система показників статистики туризму. Методичні рекомендації розроблені для студентів, які навчатимуться за спеціальностями "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа".

Теорія автоматичного управління


Горбійчук, М. І. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки для сам. роботи студ. Домашня розрахункова робота / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні домашньої розрахункової роботи з дисципліна "Теорія автоматичного управління" містять основні засади та рекомендації щодо імітаційного моделювання нелінійних систем автоматичного управління студентами спеціальностей "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія автоматичного управління". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Мова програмування VBA для інженерів


Копей, В. Б. Мова програмування VBA для інженерів : навч. посіб. / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 126 с.

Навчальний посібник містить приклади програм мовою VBA з коментарями. Розглянуто основи програмування та використання COM-об'єктів для створення програм із графічним інтерфейсом користувача, роботи з офісними програмами Excel і Word, сервером сценаріїв Windows, САПР SOLIDWORKS, математичним пакетом MATLAB, доступу до даних тощо. Призначено для вивчення дисциплін "Основи програмування" та "Об'єктно-орієнтоване програмування", а також для виконання курсових і магістерських робіт під час підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved