slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ


Дорошенко, Ю. І. Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ : практикум / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 82 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою "Газонафтопроводи та газонафтосховища" за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології". Практикум містить основні терміни, призначення і класифікацію трубопровідної арматури, яка забезпечує надійну і безпечну експлуатацію газонафтопроводів. Також розглянуті сучасні матеріали, які використовуються при виготовленні основних деталей і основних вузлів арматури. Приведені методики розрахунків щодо проектування трубопроводів, а також вибору та експлуатації трубопровідної арматури.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : методичні вказівки для сам. робіт студентів / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Методичні вказівки для самостійних робіт студентів може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Наукова англійська мова за професійним спрямуванням


Клочко, Н. Б. Наукова англійська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. Б. Клочко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 100 с.

Практикум з дисципліни "Наукова англійська мова за професійним спрямуванням" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Переддипломна практика


Криницький, О. С. Переддипломна практика : методичні вказівки / О. С. Криницький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики розроблені відповідно до навчального плану та освітньо-професійної програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти які навчаються за спеціальністю 152 - метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Прилади і системи в медичній діагностиці


Витвицька, Л. А. Прилади і системи в медичній діагностиці : конспект лекцій / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 117 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Прилади і системи в медичній діагностиці" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", ОПП "Прилади і системи неруйнівного контролю". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved