slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки


Костюк У.З. Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 23 с.

Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки


Костюк У.З. Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 23 с.

Загальна теорія бухгалтерського обліку: методичні вказівки


Костюк У.З. Загальна теорія бухгалтерського обліку: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 22 с.

Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки для самостійної роботи


Костюк У.З. Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 25 с.

Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки для самостійної роботи студентів


Костюк У.З. Бухгалтерський облік і аудит: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 22 с.

Бухгалтерський облік і аудит: конспект лекцій


Костюк У.З. Бухгалтерський облік і аудит: конспект лекцій (Частина 1). - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020.-143 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved