Ви є тут

Автоматика

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : лабораторний практикум / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 50 c.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи автоматичного керування технічних об'єктів". Містить основні засади та рекомендації щодо виконання лабораторних занять фахівцями першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Може бути використано для самостійної роботи студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : конспект лекцій / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 128 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи автоматичного керування технічних об'єктів". Конспект лекцій складається із 11 лекцій. Кожна лекція закінчується контрольними питаннями та завданнями, які служать для самоперевірки і самостійної роботи студентів.

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : практикум / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 53 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи автоматичного керування технічних об'єктів". Містить методичні вказівки для проведення практичних занять. Може бути використано для самостійної роботи студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Автоматизація неперервних технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості


Автоматизація неперервних технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості : навч. посіб. / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, Р. М. Лещій [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 286 с.

У навчальному посібнику викладені загальні принципи автоматизації неперервних технологічних процесів, інженерні методи розрахунку одноконтурних та багатоконтурних АСР з неперервними та цифровими регуляторами, схеми регулювання основних параметрів типових технологічних процесів.

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери


Когутяк, М. І. Мікроконтролери та програмовані логічні контролери : метод. вказ. для сам. роботи. Ч. 2 : Навчальний модуль "Програмовані логічні контролери" / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи призначені для всіх форм навчання з метою отримання теоретичної підготовки та практичних навичок з дисципліни "Мікроконтролери та програмовані логічні контролери". Призначено для підготовки бакалаврів з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Теорія автоматичного керування


Чуйко, М. М. Теорія автоматичного керування : метод. вказ. для сам. робіт студентів / М. М. Чуйко, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 25 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів містять систематизований перелік тем і питань відповідно до робочої програми дисципліни "Теорія автоматичного керування". У вказівках наводиться перелік умінь, якими має оволодіти студент у результаті вивчення даної теми та перелік рекомендованих джерел для самостійного її вивчення.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved