Ви є тут

Автоматика

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі


Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 812 с.

Одним із найбільш актуальних напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу України є подальший розвиток нафтової і газової галузі промисловості. Істотне збільшення пошуково-розвідувального буріння на шельфі і суходолі, видобування нафти і газу, транспортування і зберігання вуглеводнів, вимагає якісно нового рівня моніторингу технологічних процесів і обладнання.

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі


Чигур, Л. Я. Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : лабораторний практикум / Л. Я. Чигур, О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Основи комп'ютерно-інтегрованого управління


Когутяк, М. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : практичні заняття / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 82 с.

Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання з метою вивчення загальних принципів будови і дослідження SCADA-систем. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Основи комп'ютерно-інтегрованого управління


Когутяк, М. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : лабораторний практикум / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 80 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи компютерно-інтегрованого управління" призначений для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації


Когутяк, М. І. Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації : навч. посіб. Ч. 1 : Автоматизовані системи керування технологічними процесами нафтогазової галузі / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : Факел, 2015. - 278 с.

У навчальному посібнику розглянуті загальні засади організації сучасних комп'ютерно-інтегрованих систем керування та детально проаналізований нижній рівень такої системи-автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП). На основі аналізу об'єктів нафтогазової галузі подана структура системи, розкриті функції, режими роботи та задачі , які вирішуються в АСК ТП.

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Г. Н. Семенцов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 54 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів із напрямку 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved