Ви є тут

Автоматика

Основи автоматизації електротехнічних комплексів


Шавранський, М. В. Основи автоматизації електротехнічних комплексів : метод. вказ. для лабораторних робіт / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 24 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Нечіткі системи контролю


Семенцов, Г. Н. Нечіткі системи контролю : лабораторний практикум / Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Нечіткі системи контролю". Практикум призначений для ознайомлення студентів з нейронними системами та набуття навиків роботи в середовищі MatLab, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Інтегровані та адаптивні системи керування


Інтегровані та адаптивні системи керування : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 65 с.

Конспект лекцій складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Новітні засоби контролю і автоматизації технологічних процесів


Новітні засоби контролю і автоматизації технологічних процесів : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, М. І. Горбійчук. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 190 с.

Навчальний посібник складений відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Автоматизація технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості


Борин, В. С. Автоматизація технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості : лабораторний практикум / В. С. Борин. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 61 с. -

Методичні вказівки складено відповідно до програми "Автоматизація технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості" і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" освітньо-кваліфікаційного рівня 8.050202 - магістр.

Системний аналіз складних систем управління


Шавранський, М. В. Системний аналіз складних систем управління : навч. посіб. / М. В. Шавранський, О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 140 с.

Сучасний системний аналіз – прикладна наука, яка орієнтована на вияснення причин реальних складностей, які виникають перед “власником проблеми” (звичайно - це конкретна організація, установа, підприємство, колектив) та на формування варіантів їх усунення.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved