Ви є тут

Автоматика

Перша виробнича практика


Перша виробнича практика : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 17 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для самостійної роботи при проходженні першої виробничої практики.

Друга виробнича практика


Друга виробнича практика : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 17 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для самостійної роботи при проходженні другої виробничої практики.

Переддипломна практика


Переддипломна практика : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 37 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для самостійної роботи при проходженні переддипломної практики.

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 30 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для виконання дипломного проекту.

Фазі-логіка в системах контролю


Фазі-логіка в системах контролю : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, М. В. Шавранський, В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 70 c.

Розглянуто загальні відомості про нечітку логіку і необхідні відомості із теорії нечітких множин. Наведено приклади лінгвістичних термів і нечітких множин, що їм відповідають. Викладено основи створення структури проекту фазі-системи контролю. Викладено основи нечіткого представлення невизначених нечітких даних – фазіфікації. Розкрито особливості логічної обробки – інференціації, а також третього етапу роботи алгоритму фазі-системи – фазіфікації.

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів"


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів" / Когуч Я.Р., Бербець Т.О., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 24 с.

Методичні вказівки складені до програми "Основи автоматизації виробничих процесів" і призначені для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "Буріння".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved