Ви є тут

Автоматика

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 30 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для виконання дипломного проекту.

Фазі-логіка в системах контролю


Фазі-логіка в системах контролю : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, М. В. Шавранський, В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 70 c.

Розглянуто загальні відомості про нечітку логіку і необхідні відомості із теорії нечітких множин. Наведено приклади лінгвістичних термів і нечітких множин, що їм відповідають. Викладено основи створення структури проекту фазі-системи контролю. Викладено основи нечіткого представлення невизначених нечітких даних – фазіфікації. Розкрито особливості логічної обробки – інференціації, а також третього етапу роботи алгоритму фазі-системи – фазіфікації.

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів"


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів" / Когуч Я.Р., Бербець Т.О., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 24 с.

Методичні вказівки складені до програми "Основи автоматизації виробничих процесів" і призначені для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "Буріння".

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.3 : Моделювання, аналіз і синтез дискретних САУ в середовищі MATLAB / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 66 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Компоненти систем збору, обробки та передачі даних


Заміховський, Л. М. Компоненти систем збору, обробки та передачі даних : навч. посіб. Ч. 1 : Первинні перетворювачі та нормуючі кола / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2006. - 200 с.

Викладено основні положення функціонального та схемотехнічного проектування систем збору, обробки та передачі даних на основі сучасних електронних компонентів. У першій частині посібника наведено класифікацію первинних перетворювачів фізичних величин за різними ознаками, приведено їх конструкцію та основні технічні характеристики, дано рекомендації щодо побудови та розрахунку нормуючих кіл.

Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння


Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 134 с.

Навчальний посібник складено у відповідності з навчальним планом і програмою курсу “Автоматизація технологічних процесів і виробництв” і призначений для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved