Ви є тут

Автоматика

Теорія автоматичного керування


Витвицька, Л. А. Теорія автоматичного керування : лабораторний практикум / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 59 с.

Практикум містить методичні вказівки до 12 лабораторних робіт, призначених для закріплення всіх теоретичних розділів дисципліни. Розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю “Прилади та системи неруйнівного контролю” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Автоматизація технологічних процесів


Когутяк, М. І. Автоматизація технологічних процесів : лабораторний практикум. Ч1. / М. І. Когутяк, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 c.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання з метою вивчення загальні принципи автоматизації неперервних технологічних процесів, аналізу керованого об’єкта як елемента системи керування, інженерні методи розрахунку одноконтурних та багатоконтурних АСР з неперервними та цифровими регуляторами.

Автоматизація технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості


Автоматизація технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості : лабораторний практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми “Автоматизація технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості” і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.092501 – спеціаліст. Лабораторний практикум містить низку лабораторних робіт, які охоплюють питання архітектури розподілених систем, програмування локальних апаратних регуляторів, знаходження реальних параметрів налагодження регуляторів систем керування.

Інформаційно-вимірювальні комплекси


Вощинський, В. С. Інформаційно-вимірювальні комплекси : конспект лекцій / В. С. Вощинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 337 с.

У конспекті лекцій викладено основи архітектури, програмного та апаратного забезпечення інформаційно-вимірювальних комплексів, наведено їх класифікації та технічні характеристики. Розглянуто основні складові частини інформаційно-вимірювальних комплексів: сучасні промислові контролери, аналого-цифрові перетворювачі, інтерфейси, локальні мережі, засоби відображення інформації. Розглянуто основні принципи математичного моделювання процесу вимірювання, метрологічного забезпечення та принципи побудови на їх базі інформаційно-вимірювальних систем, а також засобів їх розробки.

Конспект лекцій з курсу САПР технологічних процесів.


Врюкало, В. В. Конспект лекцій з курсу САПР технологічних процесів. / В. В. Врюкало, Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2003. - 79 с.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми курсу “САПР технологічних процесів” і призначений для виконання студентами спеціальності “Технологія машинобудування” всіх форм навчання.

Інтегровані та адаптивні системи керування


Інтегровані та адаптивні системи керування : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Конспект лекцій складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання з метою вивчення загальних відомостей про адаптивні системи керування технологічними процесами, методів адаптивного налаштування керуючих пристроїв до зміни параметрів об’єкту керування, принципів розрахунку адаптивних цифрових регуляторів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved