Ви є тут

Автоматика

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : графічно-розрахункова робота / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи діагностування». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : курсове проектування / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичка містить короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології»

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 69 с.

Конспект містить методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів з галузі знань 12 – “Інформаційні технології” за спеціальністю 126 – “Інформаційні системи та технології”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 79 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання


Кепещук, Т. В. Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання : практикум / Т. В. Кепещук, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 74 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання” для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання


Романів, В. М. Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання : курсове проектування / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Методичні вказівки містять рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни “Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання” для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 152 - «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для студентів спеціальності 152 -“Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved