Ви є тут

Автоматика

Програмно-технічні комплекси автоматизації


Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси автоматизації : лабораторний практикум / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 77 с.

Методичні вказівки призначені для студентів всіх форми навчання з метою вивчення будови та функціонування контролера SLC500 фірми Allen Bradley, керування технологічними об'єктами із застосуванням даного контролера, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни.

Основи автоматизації виробничих процесів


Когуч, Я. Р. Основи автоматизації виробничих процесів : метод. вказ. / Я. Р. Когуч, П. О. Івасишин, Т. О. Бербець. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 79 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Технічні засоби автоматизації


Когутяк, М. І. Технічні засоби автоматизації : навч. посіб. / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 212 с.

У навчальному посібнику розглянута класифікація засобів автоматизації, склад технічних засобів для автоматичного регулювання та логічного керування, подані принципи побудови, елементна база та характеристика аналогових (електронних та пневматичних) і мікропроцесорних технічних засобів автоматизації щитових та безщитових технологій керування об'єктами нафтогазової галузі . Розглянуто питання розрахунку проектної надійності технічних засобів та систем керування.

Виконавчі пристрої систем керування в нафтогазовій промисловості


Когутяк, М. І. Виконавчі пристрої систем керування в нафтогазовій промисловості : навч. посіб. / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : Факел, 2015. - 228 с.

В навчальному посібнику розглянуті питання класифікації, конструкції, інженерних методів розрахунку й вибору регулюючих органів та виконавчих механізмів, як складових елементів виконавчих пристроїв систем керування. Приведені типові схеми підключень, динамічні властивості виконавчих пристроїв та способи інтегрування їх в контури керування.

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : практикум. Ч. 2 / Г. Н. Семенцов, О. В. Гутак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 81 с.

Методичні вказівки складено у відповідності з новим навчальним планом, затвердженим Міносвіти і науки України та освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів із напрямку підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", затвердженої 17 квітня 2009 року. Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050202 з метою самостійного вивчення загальних принципи побудови і закони функціонування АСК, основні методи аналізу і синтезу неперервних і дискретних систем керування, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни.

Теорія автоматичного управління (нелінійні та дискретні системи)


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного управління (нелінійні та дискретні системи) : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 96 с.

навчальному посібнику розглянуто блок змістовних модулів- теорія автоматичного управління нелінійними та дискретними системами. Проаналізовано особливості нелінійних і дискретних систем, наведено методи їх синтезу та оцінки показників якості, наведені задачі та приклади розрахунку. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved