Ви є тут

Автоматика

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 79 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання


Кепещук, Т. В. Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання : практикум / Т. В. Кепещук, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 74 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання” для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання


Романів, В. М. Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання : курсове проектування / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Методичні вказівки містять рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни “Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання” для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 152 - «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для студентів спеціальності 152 -“Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”.

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : метод. вказ. для сам. роботи студентів / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 9 с.

Метою вивчення курсу “Елементи і пристрої автоматики” є вивчення принципів дії, методів побудови, особливостей розрахунку та застосування різноманітних елементів і пристроїв автоматики (ЕПА) для більш ефективного їх використання при розробці, проектуванні і експлуатації систем автоматичного управління.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : сам. графічно-розрахункова робота для студ. освітньо-кваліфікайного рівня спеціаліст спеціалізації "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 57 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи діагностування». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки спеціалістів за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Системи діагностування


Зікратий, С. В. Системи діагностування : курсове проектування для студ. освітньо-кваліфікайного рівня спеціаліст спеціалізації "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 49 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи діагностування». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки спеціалістів за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved