Ви є тут

Автоматика

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : метод. вказ. для сам. роботи студентів / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 9 с.

Метою вивчення курсу “Елементи і пристрої автоматики” є вивчення принципів дії, методів побудови, особливостей розрахунку та застосування різноманітних елементів і пристроїв автоматики (ЕПА) для більш ефективного їх використання при розробці, проектуванні і експлуатації систем автоматичного управління.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : сам. графічно-розрахункова робота для студ. освітньо-кваліфікайного рівня спеціаліст спеціалізації "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 57 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи діагностування». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки спеціалістів за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Системи діагностування


Зікратий, С. В. Системи діагностування : курсове проектування для студ. освітньо-кваліфікайного рівня спеціаліст спеціалізації "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 49 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи діагностування». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки спеціалістів за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : курсове проектування для студентів спец. "Системи управління та автоматики" / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни „Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Проектування систем автоматизації


Дранчук, М. М. Проектування систем автоматизації : практикум / М. М. Дранчук, Л. І. Фешанич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 138 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Проектування систем автоматизації». Практикум містить мету, завдання і порядок виконання практичних завдань, спрямованих на оволодіння студентами методів і правил проектної справи шляхом виконання ними проектних документів, які входять до складу проекту автоматизації технологічних процесів і виробництв. Наведено зразки фрагментів проектних документів, довідковий матеріал. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved