Ви є тут

Автоматика

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : курсове проектування для студентів спец. "Системи управління та автоматики" / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни „Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Проектування систем автоматизації


Дранчук, М. М. Проектування систем автоматизації : практикум / М. М. Дранчук, Л. І. Фешанич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 138 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Проектування систем автоматизації». Практикум містить мету, завдання і порядок виконання практичних завдань, спрямованих на оволодіння студентами методів і правил проектної справи шляхом виконання ними проектних документів, які входять до складу проекту автоматизації технологічних процесів і виробництв. Наведено зразки фрагментів проектних документів, довідковий матеріал. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Оптимізація та оптимальне керування технологічними процесами


Борин, В. С. Оптимізація та оптимальне керування технологічними процесами : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 57 с.

Практикум складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Оптимізація та оптимальне керування технологічними процесами» і призначені для практичних занять під час вивчення даної дисципліни. Призначено для підготовки спеціалістів за спецальністю 7.05020201–Автоматизоване управління технологічними процесами.

Оптимальні та адаптивні системи


Штаєр, Л. О. Оптимальні та адаптивні системи : конспект лекцій / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 52 с.

Конспект лекцій містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах


Долішня, Н. Б. Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах : практикум / Н. Б. Долішня, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 140 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах» містять короткі теоретичні відомості та завдання на практичні заняття із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved