Ви є тут

Автоматика

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 610 c.

У навчальному посібнику розглянуті основні питання теорії лінійних, нелінійних і дискретних систем автоматичного керування і довідниковий матеріал для їх аналізу і синтезу при детермінованих і випадкових зовнішніх впливах. Викладені методи аналізу і синтезу оптимальних систем автоматичного керування, розглянуті принципи побудови і розрахунку систем управління з комп'ютером.

Спеціальні вимірювальні прилади та системи в нафтогазовій промисловості


Шавранський, М. В. Спеціальні вимірювальні прилади та системи в нафтогазовій промисловості : практикум / М. В. Шавранський, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 49 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Спеціальні вимірювальні прилади та системи в нафтогазовій промисловості". Особливу увагу звернуто на практичне застосування сучасного математичного апарату при обробці даних вимірювань.

Fundamentals of electrical automation complexes


Kuchmystenko, O. V. Fundamentals of electrical automation complexes = Основи автоматизації виробничих процесів : Tutorial=навчальний посібник / O. V. Kuchmystenko. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. - 99 р.

In the tutorial comprehensively laid the foundations of automation and drilling of oil and gas. We consider the basic theory of automatic control and the principles of technological base, modern technologies, facilities and systems of automation and the oil and gas complex objects that are presented in the form of lectures on "Fundamentals of automation of production processes." Designed in accordance with the work program of the discipline.

Проектування розподілених систем управління на базі апаратно-програмних засобів "Phoenix Contact""Siemens"


Проектування розподілених систем управління на базі апаратно-програмних засобів "Phoenix Contact""Siemens" : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук, Р. Б. Скрип'юк, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Враховуючи сучасні вимоги до систем управління технологічними процесами з високою динамікою інформаційних процесів, системи реального часу в повній мірі їх забезпечують. Навчальний посібник включає основи побудови і функціонування систем керування процесами реального часу і приклади проектів, виконаних на базі апаратно-програмних засобів, зокрема Software PLC.

Електронні компоненти систем управління "Siemens"


Заміховський, Л. М. Електронні компоненти систем управління "Siemens" : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 124 с.

Навчальний посібник «Електронні компоненти систем управління «SIEMENS» базується на оригінальних апаратно-програмних засобах і документації концерну «Siemens», а також на наукових і методичних розробках авторів. Курс призначений для базової підготовки технічних спеціалістів і передбачає як теоретичну, так і практичну частини навчання.

Технічні засоби автоматизації


Когутяк, М. І. Технічні засоби автоматизації : навч. посіб. / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 212 с.

У навчальному посібнику розглянута класифікація засобів автоматизації , склад технічних засобів для автоматичного регулювання та логічного керування, подані принципи побудови елементна база та характеристика аналогових (електронних та пневматичних) і мікропроцесорних технічних засобів автоматизації щитових та безщитових технологій керування об’єктами нафтогазової галузі. Розглянуто питання розрахунку проектної надійності технічних засобів та систем керування. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічних процесів” за напрямком підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved