Ви є тут

Автоматика

Оптимальні та адаптивні системи


Штаєр, Л. О. Оптимальні та адаптивні системи : метод. вказівки до викон. контрольної роботи / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять методичні матеріали для виконання індивідуального завдання з дисципліни "Оптимальні та адаптивні системи". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Оптимальні та адаптивні системи".

Промислові системи автоматики


Скрип'юк, Р. Б. Промислові системи автоматики : конспект лекцій / Р. Б. Скрип'юк, Ю. В. Паньків, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 150 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Промислові системи автоматики". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Технічні засоби автоматизації


Когутяк, М. І. Технічні засоби автоматизації : лабораторний практикум. Ч. 1 : Пневмоавтоматика / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда, Є. П. Майкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 83 с

Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання з метою вивчення загальних принципів будови і дослідження пневматичних елементів та систем керування на їх основі. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі


Чигур, Л. Я. Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : лабораторний практикум / Л. Я. Чигур, О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрям 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Теорія автоматичного управління (нелінійні та дискретні системи)


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного управління (нелінійні та дискретні системи) : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 96 с.

У навчальному посібнику розглянуто блок змістовних модулів теорія автоматичного управління нелінійними та дискретними системами. Проаналізовано особливості нелінійних і дискретних систем, наведено методи їх синтезу та оцінки показників якості, наведені задачі та приклади розрахунку.

Теорія автоматичного керування


Витвицька, Л. А. Теорія автоматичного керування : конспект лекцій / Л. А. Витвицька, Ю. М. Кучірка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 54 с.

У конспекті лекцій викладено основні підходи при теоретичному описові систем автоматичного керування, а також при їх проектуванні із заданими характеристиками. Рекомендований студентам вищих навчальних закладів, спеціалістам та науковим працівникам, що займаються питаннями проектування та обслуговування систем автоматичного керування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved