Ви є тут

Автоматика

Оптимізація та оптимальне керування технологічними процесами


Борин, В. С. Оптимізація та оптимальне керування технологічними процесами : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 57 с.

Практикум складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Оптимізація та оптимальне керування технологічними процесами» і призначені для практичних занять під час вивчення даної дисципліни. Призначено для підготовки спеціалістів за спецальністю 7.05020201–Автоматизоване управління технологічними процесами.

Оптимальні та адаптивні системи


Штаєр, Л. О. Оптимальні та адаптивні системи : конспект лекцій / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 52 с.

Конспект лекцій містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах


Долішня, Н. Б. Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах : практикум / Н. Б. Долішня, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 140 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах» містять короткі теоретичні відомості та завдання на практичні заняття із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Оптимальні та адаптивні системи


Штаєр, Л. О. Оптимальні та адаптивні системи : метод. вказівки до викон. контрольної роботи / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять методичні матеріали для виконання індивідуального завдання з дисципліни "Оптимальні та адаптивні системи". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Оптимальні та адаптивні системи".

Промислові системи автоматики


Скрип'юк, Р. Б. Промислові системи автоматики : конспект лекцій / Р. Б. Скрип'юк, Ю. В. Паньків, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 150 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Промислові системи автоматики". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Технічні засоби автоматизації


Когутяк, М. І. Технічні засоби автоматизації : лабораторний практикум. Ч. 1 : Пневмоавтоматика / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда, Є. П. Майкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 83 с

Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання з метою вивчення загальних принципів будови і дослідження пневматичних елементів та систем керування на їх основі. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved