Ви є тут

Автоматика

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі


Чигур, Л. Я. Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : лабораторний практикум / Л. Я. Чигур, О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрям 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Теорія автоматичного управління (нелінійні та дискретні системи)


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного управління (нелінійні та дискретні системи) : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 96 с.

У навчальному посібнику розглянуто блок змістовних модулів теорія автоматичного управління нелінійними та дискретними системами. Проаналізовано особливості нелінійних і дискретних систем, наведено методи їх синтезу та оцінки показників якості, наведені задачі та приклади розрахунку.

Теорія автоматичного керування


Витвицька, Л. А. Теорія автоматичного керування : конспект лекцій / Л. А. Витвицька, Ю. М. Кучірка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 54 с.

У конспекті лекцій викладено основні підходи при теоретичному описові систем автоматичного керування, а також при їх проектуванні із заданими характеристиками. Рекомендований студентам вищих навчальних закладів, спеціалістам та науковим працівникам, що займаються питаннями проектування та обслуговування систем автоматичного керування.

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : практикум / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 47 с.

Практикум розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи автоматичного керування технічних об’єктів».

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : конспект лекцій / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 125 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи автоматичного керування технічних об’єктів».

Теорія автоматичного керування


Витвицька, Л. А. Теорія автоматичного керування : методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт / Л. А. Витвицька, Ю. М. Кучірка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 25 с.

У методичних вказівках викладено методики виконання лабораторних та практичної робіт для вивчення основних засад побудови систем автоматичного керування із заданими характеристиками. Роботи виконуються дистанційно на тренажері управління двигуном постійного струму DC Motor Control Trainer DCMCT. Спостереження за роботою двигуна в реальному часі здійснюють за допомогою веб-камери через веб–інтерфейс.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved