Ви є тут

Автоматика

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : практикум / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 47 с.

Практикум розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи автоматичного керування технічних об’єктів».

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : конспект лекцій / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 125 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи автоматичного керування технічних об’єктів».

Теорія автоматичного керування


Витвицька, Л. А. Теорія автоматичного керування : методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт / Л. А. Витвицька, Ю. М. Кучірка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 25 с.

У методичних вказівках викладено методики виконання лабораторних та практичної робіт для вивчення основних засад побудови систем автоматичного керування із заданими характеристиками. Роботи виконуються дистанційно на тренажері управління двигуном постійного струму DC Motor Control Trainer DCMCT. Спостереження за роботою двигуна в реальному часі здійснюють за допомогою веб-камери через веб–інтерфейс.

Основи синтезу та оптимального керування технологічними процесами


Борин, В. С. Основи синтезу та оптимального керування технологічними процесами : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 70 с.

Навчальний посібник складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Основи синтезу та оптимального керування технологічними процесами» і призначені для практичних занять під час вивчення даної дисципліни.

Автоматизація технологічних процесів транспорту нафти


Кучмистенко, О. В. Автоматизація технологічних процесів транспорту нафти : навч. посіб. / О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 408 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації технологічних процесів транспорту нафти. Розглядаються принципи, технологічні основи, сучасні технології, технічні засоби та системи автоматизації технологічних процесів і об'єктів нафтотранспортного комплексу. Навчальний посібник призначений для студентів технічних вузів нафтогазового профілю, що навчаються за напрямом підготовки - 6.050202 - «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, Р. Б. Скрип'юк, Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 95 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Елементи і пристрої автоматики». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved