Ви є тут

Автоматика

Основи синтезу та оптимального керування технологічними процесами


Борин, В. С. Основи синтезу та оптимального керування технологічними процесами : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 70 с.

Навчальний посібник складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Основи синтезу та оптимального керування технологічними процесами» і призначені для практичних занять під час вивчення даної дисципліни.

Автоматизація технологічних процесів транспорту нафти


Кучмистенко, О. В. Автоматизація технологічних процесів транспорту нафти : навч. посіб. / О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 408 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації технологічних процесів транспорту нафти. Розглядаються принципи, технологічні основи, сучасні технології, технічні засоби та системи автоматизації технологічних процесів і об'єктів нафтотранспортного комплексу. Навчальний посібник призначений для студентів технічних вузів нафтогазового профілю, що навчаються за напрямом підготовки - 6.050202 - «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, Р. Б. Скрип'юк, Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 95 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Елементи і пристрої автоматики». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості : практикум / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с.

Практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтовій та газовій промисловості». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Обладнання автоматизованого виробництва


Роп'як, Л. Я. Обладнання автоматизованого виробництва : лабораторний практикум / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обладнання автоматизованого виробництва". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка". Матеріали, наведені у даному практикумі, можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання при вивченні дисциплін "Обладнання автоматизованого виробництва", "Металорізальні верстати і промислові роботи" відповідно та виконанні лабораторних робіт.

Виконавчі механізми і регулюючі органи


Виконавчі механізми і регулюючі органи : практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, Т. О. Бербець [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 71 с.

Практикум напрямку підготовки 0925 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" написані у відповідності з програмою курсу "Виконавчі механізми і регулюючі органи" і містить приклади розв’язку задач з основних розділів дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved