Ви є тут

Автоматика

Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості : практикум / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с.

Практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтовій та газовій промисловості». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Обладнання автоматизованого виробництва


Роп'як, Л. Я. Обладнання автоматизованого виробництва : лабораторний практикум / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обладнання автоматизованого виробництва". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка". Матеріали, наведені у даному практикумі, можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання при вивченні дисциплін "Обладнання автоматизованого виробництва", "Металорізальні верстати і промислові роботи" відповідно та виконанні лабораторних робіт.

Виконавчі механізми і регулюючі органи


Виконавчі механізми і регулюючі органи : практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, Т. О. Бербець [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 71 с.

Практикум напрямку підготовки 0925 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" написані у відповідності з програмою курсу "Виконавчі механізми і регулюючі органи" і містить приклади розв’язку задач з основних розділів дисципліни.

Автоматизація технологічних процесів в нафтогазовій промисловості


Бербець, Т. О. Автоматизація технологічних процесів в нафтогазовій промисловості : практикум / Т. О. Бербець, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 66 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів в нафтогазовій промисловості» і призначені для практичних занять при проведенні практичних занять з даної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.050201і 8.050201 - “Автоматизоване управління технологічними процесами»

Автоматизація хіміко-технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Автоматизація хіміко-технологічних процесів : метод. вказівки. / Г. Н. Семенцов, Р. М. Лещій, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Методичні вказівки до лекційного курсу складено згідно з програмою курсу “Автоматизація хіміко-технологічних процесів” для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”. Розроблені у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання.

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : практикум / Г. Н. Семенцов, Р. Б. Діжак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 109 с.

Практикум для практичних занять та самостійної роботи студентів відповідає програмі курсу “Теорія автоматичного керування”. і призначений для самостійної роботи студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved