Ви є тут

Автоматика

Автоматизація технологічних процесів в нафтогазовій промисловості


Бербець, Т. О. Автоматизація технологічних процесів в нафтогазовій промисловості : практикум / Т. О. Бербець, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 66 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів в нафтогазовій промисловості» і призначені для практичних занять при проведенні практичних занять з даної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.050201і 8.050201 - “Автоматизоване управління технологічними процесами»

Автоматизація хіміко-технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Автоматизація хіміко-технологічних процесів : метод. вказівки. / Г. Н. Семенцов, Р. М. Лещій, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Методичні вказівки до лекційного курсу складено згідно з програмою курсу “Автоматизація хіміко-технологічних процесів” для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”. Розроблені у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання.

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : практикум / Г. Н. Семенцов, Р. Б. Діжак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 109 с.

Практикум для практичних занять та самостійної роботи студентів відповідає програмі курсу “Теорія автоматичного керування”. і призначений для самостійної роботи студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 66 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни “Теорія автоматичного управління” містять теоретичні відомості та методичний приклад, що забезпечують самостійні дослідження і оформлення пояснювальної записки студентами. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”.

Моделювання і оптимізація систем керування


Борин, В. С. Моделювання і оптимізація систем керування : метод. вказівки / В. С. Борин, Т. О. Бербець, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми «Моделювання і оптимізація систем керування» і призначені для виконання контрольних робіт студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Основи синтезу систем керування об'єктами галузі


Борин, В. С. Основи синтезу систем керування об'єктами галузі : курсова робота / В. С. Борин, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 84 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з програмою курсу “Основи синтезу автоматичних систем керування" і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved