Ви є тут

Автоматика

Оптимальні та адаптивні системи


Штаєр, Л. О. Оптимальні та адаптивні системи : метод. вказ. до виконання контрольної роботи / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять методичні матеріали для виконання індивідуального завдання з дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 126 “Інформаційні системи і технології”.

Промислові системи автоматики


Скрип'юк, Р. Б. Промислові системи автоматики : метод. вказівки для самостійної роботи / Р. Б. Скрип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 12 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів містять методичні вказівки для самостійного опрацювання матеріалів з дисципліни «Промислові системи автоматики». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : графічно-розрахункова робота / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи діагностування». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : курсове проектування / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичка містить короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології»

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 69 с.

Конспект містить методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів з галузі знань 12 – “Інформаційні технології” за спеціальністю 126 – “Інформаційні системи та технології”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 79 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved