Ви є тут

Автомобілі

Комп'ютерні системи автомобілів


Комп'ютерні системи автомобілів : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 76 с.

Комп'ютерні системи автомобілів


Комп'ютерні системи автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 207 с.

Комп'ютерна діагностика автомобілів


Комп'ютерна діагностика автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 102 с

Технічна експлуатація автомобілів


Технічна експлуатація автомобілів : метод. вказівки з курс. проектування / І. Я. Захара. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 69 с.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Організація пасажирських автомобільних перевезень : конспект лекцій / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак, Л. І. Криштопа, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 260 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень" . Призначений для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень. Конспект лекцій рекомендований для студентів очної га заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня.

Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів


Мельник, В. М. Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів : методичні вказівки для вивч. дисц. / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу " Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів" для студентів спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" освітнього рівня "бакалавр" і призначені для самостійного вивчення зазначеної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved