Ви є тут

Автомобілі

Організація вантажних автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація вантажних автомобільних перевезень : метод. вказ. / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 75 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу, Задача та методику з виконання практичних занять та курсової роботи з курсу “Організація вантажних автомобільних перевезень”.

Організація перевезень спеціальних вантажів


Мельник, В. М. Організація перевезень спеціальних вантажів : конспект лекцій / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів ”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Станції технічного обслуговування автомобілів


Дикун, Т. В. Станції технічного обслуговування автомобілів : методичні вказівки для виконання економічної частини дипломних проектів / Т. В. Дикун, І. І. Проданова, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки містять методику економічних розрахунків для дипломних проектів по станціях технічного обслуговування автомобілів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Виробничі системи на транспорті», «Організація, планування та управління виробництвом». Призначені для підготовки студентів спеціальності 7.07010601, 8.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство ”.

Технічна експлуатація автомобілів


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми “Технічна експлуатація автомобілів”. Наведені методичні рекомендації, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 27 “Транспорт”.

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Дикун, Т. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : метод. вказівки для самостійної роботи / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів». Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів».

Станції технічного обслуговування автомобілів


Дикун, Т. В. Станції технічного обслуговування автомобілів : метод. вказівки для викон. технол. частини диплом. проектів / Т. В. Дикун, І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

Методичні вказівки містять методику технологічного розрахунку для дипломних проектів по станціях технічного обслуговування автомобілів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Виробничі системи на транспорті».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved