Ви є тут

Автомобілі

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Дикун, Т. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 108 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування


Козак, Ф. В. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування : навч. посіб. / Ф. В. Козак, Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 144 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни “Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування”. Розглянуто послідовність та методики процесу розробки нового устаткування, основні принципи проектування деталей та вузлів. Подано основні формули для розрахунку пристроїв та виконано приклади їх розрахунку.

Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту: навч. посіб. / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 464 с.

У навчальному посібнику наведено основні технічні характеристики рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту для організації його роботи з експлуатації нафтових і газових свердловин. Розглянуто вимоги до технічної експлуатації технологічного транспорту і використані нові нормативно – технічні документи.

Виробнича практика


Козак, Ф. В. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації. 2-ге видання / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 11 с.

Програма та методичні рекомендації складено згідно з робочою програмою „Виробниса практика”. Приведені методичні рекомендації містять структуру, зміст та програму виробничої практики.

Устаткування нафтогазового технологічного транспорту


Криштопа, С. І. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : конспект лекцій / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 235 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з програмою курсу „Устаткування нафтогазового технологічного транспорту” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” затвердженою в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.07.2004 р. Конспект лекцій призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Автотранспортні засоби. Курсове проектування


Автотранспортні засоби. Курсове проектування. : метод. вказівки / Долішній Б.В., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1994. - 69 с.

Дані методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 15.05 всіх форм навчання при виконанні курсового проекту. В них сформульовані мета проекту. уточнений об'єм і зміст графічної і розрахункової частин.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved