Ви є тут

Автомобілі

Організація дорожнього руху


Дикун, Т. В. Організація дорожнього руху : конспект лекцій / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 64 с.

Конспект лекцій розроблений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Організація дорожнього руху». Призначено для студентів спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з галузі знань 27 “Транспорт”.

Відновлення деталей автомобілів


Тараєвський, С. Й. Відновлення деталей автомобілів : навч. посіб. / С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 242 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Відновлення деталей автомобілів”. У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано основні технології відновлення деталей автомобілів. Висвітлені питання контролю якості відновлених деталей. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – “Автомобільний транспорт”. Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання, слухачами інституту післядипломної освіти. Він також може бути корисний для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями відновлення та зміцнення деталей автомобілів.

Енергозаощадження в автотранспортних господарствах


Козак, Л. Ю. Енергозаощадження в автотранспортних господарствах : метод. вказівки для вивч. дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 17 с.

Методичні вказівки складені відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни «Енергозаощадження в автотранспортних господарствах». Призначено для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.07010601 – магістр.

Основи надійності автотранспортних засобів


Козак, Ф. В. Основи надійності автотранспортних засобів : метод. вказівки для вивч. дисципліни / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 12 с.

Методичні вказівки складено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни «Основи надійності автотранспортних засобів». Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.07010601 – магістр.

Організація вантажних автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація вантажних автомобільних перевезень : метод. вказ. / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 75 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу, Задача та методику з виконання практичних занять та курсової роботи з курсу “Організація вантажних автомобільних перевезень”.

Організація перевезень спеціальних вантажів


Мельник, В. М. Організація перевезень спеціальних вантажів : конспект лекцій / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів ”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved