Ви є тут

Автомобілі

Основи комп'ютерної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи комп'ютерної діагностики автомобілів : конспект лекцій / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 80 с

Конспект лекцій складений відповідно до програми курсу „Комп’ютерна діагностика автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” затвердженої в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.11.2007 р. Конспект лекцій призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції"


Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції" / Михалків В.Б., авт. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. - 98 с.

Конспект лекцій призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної форми навчання.

Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування : метод. вказівки / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 19 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, програма дисципліни та контрольні питання. До кожної теми наведені задачі для практичних робіт. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – «Автомобільний транспорт».

Устаткування нафтогазового технологічного транспорту


Козак, Ф. В. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : підручник / Ф. В. Козак, Б. В. Долішній, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 235 с.

Посібник містить будову, технологію, технічні характеристики та обслуговування устаткування нафтогазового технологічного транспорту. Представлено установки підіймальні, насосні, трубоукладальні, цементувальні, компресорні та ін. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану підготовки фахівців.

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Козак, Ф. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Приведений конспект лекцій містить програму та контрольні завдання з дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Переддипломна практика


Козак, Ф. В. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації. 2-ге видання / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 8 с.

Приведені методичні рекомендації містять структуру, зміст та програму переддипломної практики, мету і завдання практики, організацію проходження практики, індивідуальне завдання, підведення підсумків практики, вимоги до оформленням практики, контроль за проведенням практики. Призначені для студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090258 – спеціаліст .

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved