Ви є тут

Автомобілі

Пасажирські автотранспортні засоби


Дикун, Т. В. Пасажирські автотранспортні засоби : методичні вказівки / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 16 с.

Методичні вказівки містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем для самостійної роботи з дисципліни “Пасажирські автотранспортні засоби”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 46 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними запитаннями для самостійного вивчення курсу “ Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни . Призначені для підготовки бакалаврів напряму 6.070106 “Автомобільний транспорт ”.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : лаборатор. практикум / І. М. Богатчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ". Лабораторний практикум рекомендований для студентів денної та дистанційної форм навчання технічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : практикум / І. М. Богатчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.

Практикум призначений для допомоги студентам напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" при виконанні практичних робіт з дисципліни "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ". Практикум рекомендований для студентів денної та дистанційної форм навчання технічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Основи ремонту автотранспортних засобів


Богатчук, І. М. Основи ремонту автотранспортних засобів : методичні вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 22 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу “Основи ремонту автотранспортних засобів”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство”. Призначені для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.070106 “Автомобільний транспорт ”- бакалавр денної та заочної форм навчання.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : лабораторний практикум / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 93 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Основи технології виробництва та ремонту автомобілів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, навчальний план якої ухвалений вченою Радою університету від 25 березня 2009 р., протокол № 03/477. В практикумі наведено 9 лабораторних робіт, описані мета роботи, обладнання робочого місця, зміст роботи, теоретичні положення, порядок виконання роботи, обробка результатів та складання звіту. Лабораторний практикум призначений для підготовки інженерів-механіків фаху “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved