Ви є тут

Автомобілі

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : для спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи складено згідно з робочим планом підготовки спеціаліста, магістра за фахом „Автомобілі та автомобільне господарство". Приведені зміст пояснювальної записки і графічної частини, методику розробки кожного розділу дипломного проекту. Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство" освітньо-кваліфікаційного рівнів 7.090258 - спеціаліст та 8.090258 - магістр.

Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту


Козак, Ф. В. Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту : метод. вказівки / Ф. В. Козак, І. М. Богатчук, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 34 с.

Програма і методичні вказівки з підвищення кваліфікації керівних спеціалістів транспортних підприємств і структурних підрозділів нафтогазового комплексу з фаху "Автомобільний транспорт", спеціалізації "Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту", розроблені у відповідності з анотацією програми навчання, наведеною в збірнику тематичних програм підвищення кваліфікації.

Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування : метод. вказівки до виконання курсової роботи / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 58 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні курсової роботи. Наведені загальні принципи розрахунку пристроїв, мета і завдання курсової роботи, зміст, приклад її виконання, і рекомендована література.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання"


Козак, Л. Ю. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання" / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1998. - 11 c.

Методичні вказівки складені у відповідності до діючих в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу учбовими планами і програмою по спеціальності затвердженою 1998 року. Наведені мета, задачі та загальні відомості з вивченню дисципліни основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання.

Основи розрахунку проектування та експлуатації технологічного обладнання


Козак, Л. Ю. Основи розрахунку проектування та експлуатації технологічного обладнання : метод. вказ., програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 16 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство."

Електрообладнання автомобілів


Електрообладнання автомобілів : методичний комплекс / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, Т. В. Пашуля, В. В. Циганчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 156 с.

Методичний комплекс складений відповідно до курсів «Електричне і електронне обладнання автомобілів», «Технічна експлуатація і ремонт машин» і призначений для використання при самостійному опрацюванні матеріалу дисциплін, підготовці і виконанні контрольних, лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved