Ви є тут

Автомобілі

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : лабораторний практикум / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 93 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Основи технології виробництва та ремонту автомобілів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, навчальний план якої ухвалений вченою Радою університету від 25 березня 2009 р., протокол № 03/477. В практикумі наведено 9 лабораторних робіт, описані мета роботи, обладнання робочого місця, зміст роботи, теоретичні положення, порядок виконання роботи, обробка результатів та складання звіту. Лабораторний практикум призначений для підготовки інженерів-механіків фаху “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Основи ремонту автотранспортних засобів


Богатчук, І. М. Основи ремонту автотранспортних засобів : лабораторний практикум. Ч.1 / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 58с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою курсу “Основи ремонту автотранспортних засобів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, яка розроблена на основі навчального плану затвердженого Радою університету 24 червня 1999 року. Лабораторний практикум призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Основи ремонту автотранспортних засобів


Богатчук, І. М. Основи ремонту автотранспортних засобів : лабораторний практикум. Ч.2 / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 132 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою курсу “Основи ремонту автотранспортних засобів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, яка розроблена на основі навчального плану затвердженого Радою університету 24 червня 1999 року. Лабораторний практикум призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved