Ви є тут

Автомобілі

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : практикум та курсове проектування / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 с.

Приведений практикум містить методику побудови основних тягово-швидкісних характеристик, паливної економічності транспортних засобів, приведена методика визначення розрахунковим шляхом необхідних параметрів функціональних елементів, знаходження значень розрахункових навантажень і розрахунку деталей даних функціональних елементів на міцність та довговічність, графічну та розрахункову частини проекту, мету та обсяг курсового проекту.

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : лабораторний практикум / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 35 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочим навчальним пла-ном напряму підготовки 6.070106 - Автомобільний транспорт, який за-тверджений Вченою радою ІФНТУНГ 02.07.2009 р., протокол № 06/480. Приведений лабораторний практикум містить мету і завдання, основні теоретичні положення та методу виконання лабораторних робіт, правила безпеки в лабораторії АТЗ. Призначений для виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.070106 - Автомобільний транспорт.

Основи конструкції автотранспортних засобів. Робочі процеси і основи розрахунку автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Основи конструкції автотранспортних засобів. Робочі процеси і основи розрахунку автотранспортних засобів : лабораторний практикум / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська, С. І. Криштопа. - 2-ге вид. з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 69 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочим навчальним планом напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт, який затверджений Вченою радою ІФНТУНГ 02.07.2009 p., протокол № 06/480. Приведений лабораторний практикум містить загальні положення організації проведення лабораторних робіт, основні правила безпеки, мету і задачі лабораторних робіт, зміст, порядок виконання робіт і їх захисту, контрольні питання і рекомендовану літературу. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : метод. вказівки / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 145 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочим навчальним планом напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт, який затверджений Вченою радою ІФНТУНГ 02.07.2009 р., протокол № 06/480. Приведені методичні вказівки містять робочу програму з курсу, методику вивчення окремих тем відповідних розділів та завдання для виконання контрольних робіт. Призначені для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів : конспект лекцій. Ч.2 / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 224 с.

Конспект лекцій призначений для вивчення студентами курсу «Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів». У ньому наведено основний та додатковий матеріал, що стосується вивчення елементів трансмісії транспортних засобів та органів керування, наведені основні розрахункові схеми та формули для розрахунку елементів трансмісії та органів керування.

Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів : конспект лекцій. Ч.1 / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 202 с.

Конспект лекцій призначений для вивчення студентами курсу «Робочі процеси та основи розрахунку автотранспорт-них засобів». У ньому наведено основний та додатковий матеріал, що стосується вивчення елементів трансмісії транспортних засобів та органів керування, наведені основні розрахункові схеми та формули для розрахунку елементів трансмісії та органів керування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved