Ви є тут

Буріння

Запобігання і ліквідація флюїдопроявлень


Мислюк, М. А. Запобігання і ліквідація флюїдопроявлень : метод. вказівки / М. А. Мислюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни «Запобігання і ліквідація флюїдопроявлень» для магістрів спеціальності 184 – „Гірництво”, спеціалізації „Буріння нафтових і газових свердловин”. Призначено для надання допомоги при вивченні дисципліни магістрами очної і заочної форм навчання

Розробка документації для спорудження свердловин


Гриців, В. В. Розробка документації для спорудження свердловин : практичні заняття / В. В. Гриців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 200 с.

Практичні заняття із дисципліни "Розробка документації для спорудження свердловин" розроблений для вивчення первинної документації, яка використовується і складається при будівництві свердловин забезпечуючи адекватне інформаційне, нормативне, техніко-технологічне і організаційне супроводження, а також оперативний контроль якості робіт на етапах циклу будівництва кожної свердловини.

Розробка документації для спорудження свердловин


Гриців, В. В. Розробка документації для спорудження свердловин : конспект лекцій / В. В. Гриців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 200 с.

Конспект лекцій "Розробка документації для спорудження свердловин" розроблений для вивчення первинної документації, яка використовується і складається при будівництві свердловин забезпечуючи адекватне інформаційне, нормативне, техніко-технологічне і організаційне супроводження, а також оперативний контроль якості робіт на етапах циклу будівництва кожної свердловини.

Проектування конструкцій та кріплення свердловин


Проектування конструкцій та кріплення свердловин : практикум / Я. С. Коцкулич, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017.

Вивчення зазначеної дисципліни пов’язане з концепцією кафедри буріння нафтових і газових свердловин щодо підвищення рівня підготовки фахівців для нафтогазової галузі. Магістр-нафтовик повинен уміти оцінити вплив різних факторів на якість цих робіт та вибрати такий варіант їх проведення, щоб негативний вплив цих факторів був мінімальним. При проведенні практичних занять передбачається розв’язувати конкретні задачі, які пов’язані з зазначеними вище технологічними процесами.

Гідроаеромеханіка в бурінні


Мислюк, М. А. Гідроаеромеханіка в бурінні : методичні вказівки / М. А. Мислюк, В. В. Богославець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 31 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни «Гідроаеромеханіка в бурінні» для спеціальності 6.050301– гірництво, призначено для надання допомоги при вивченні дисципліни магістрами очної і заочної форм навчання.

Буріння похило скерованих і горизонтальних свердловин


Васько, І. С. Буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : методичні вказівки для курсової роботи / І. С. Васько, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 36 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу «Буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин» для студентів спеціальності 184 - «Гірництво», спеціалізації «Буріння нафтових і газових свердловин». Призначений для вивчення дисципліни студентами усіх форм навчання. Рекомендується студентам для самостійної роботи та виконання дипломних проектів і магістерських робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved