Ви є тут

Газонафтопроводи

Трубопровідний транспорт газу


Григорський, С. Я. Трубопровідний транспорт газу : методичні вказівки до самостійної роботи / С. Я. Григорський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 76 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа» (за переліком 2006 р.) та спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія і технології» (за переліком 2015 р.) для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної роботи, відомості про організацію, зміст та структуру самостійної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до самостійної роботи. Звернута увага на вимоги до звітності про самостійну роботу.

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : метод. вказ. до курсового проектування / О. М. Сусак, С. Я. Григорський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 196 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа» (за переліком 2006 р.) та спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія і технології» (за переліком 2015 р.) для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Методичні вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, відомості про організацію, зміст, структуру та приблизну тематику курсових проектів, методичні рекомендації з послідовності виконання курсового проекту та приклад розрахунків. Звернута увага на вимоги до оформлення та процедуру захисту курсового проекту. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Проектування і експлуатація газопроводів


Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація газопроводів : метод. вказ. для самостійної роботи / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану спеціальності «185 Нафтогазова інженерія та технології» (за переліком 2015 р.). Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ


Тараєвський, О. С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ : практикум / О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 38 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ". Практикум містить приклади розв’язку задач та питання для самоконтролю. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання за спеціальністю “185 Нафтогазова інженерія та технології” (за переліком 2015 р.), слухачів інституту післядипломної освіти, які навчаються за даною спеціальністю, для студентів на базі підготовки молодшого спеціаліста.

Інфраструктура газонафтотранспортних систем


Люта, Н. В. Інфраструктура газонафтотранспортних систем : методичні вказівки для самостійної роботи / Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 76 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа” (за переліком 2006 р.) та спеціальності “185 Нафтогазова інженерія та технології” (за переліком 2015 р.).

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : курсове проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 117 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа” (за переліком 2006 р.) та спеціальності “185 Нафтогазова інженерія та технології” (за переліком 2015 р.).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved