Ви є тут

Газонафтопроводи

Вуглеводневі енергоносії


Возняк, М. П. Вуглеводневі енергоносії : конспект лекцій / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 107 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмою курсу "Вуглеводневі енергоносії" для студентів напряму підготовки - 0903 Гірництво спеціальності - "Газонафтопроводи і газонафтосховища", затверджено Радою університету 14 травня 1997 р. і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форми навчання.

Монтажні роботи на трубопроводах


Мартинюк, Р. Т. Монтажні роботи на трубопроводах : метод. вказівки / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Монтажні роботи на трубопроводах». Вказівки містять мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернуто увагу на звітність про самостійну та індивідуальну роботу. Можуть бути використані студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» під час самостійної роботи та у процесі виконання індивідуальних розрахункових робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також під час написання курсових та дипломних проектів і робіт відповідної тематики.

Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ


Тараєвський, О. С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ : конспект лекцій / О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 166 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 - "Нафтогазова справа" спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища"

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 345 с.

У підручнику подано основи теорії, розрахунків, проектування і експлуатації магістральних газопроводів. Приведено загальні відомості про транспорт газу, методи розрахунків фізичних властивостей природних газів. Описана технологія підготовки газу до транспорту, алгоритм розрахунків основних процесів і апаратів. Розглянуто загальний випадок теплогідравлічного розрахунку газопроводів, особливості розрахунку складних газопроводів. Газодинамічні характеристики нагнітачів розглядаються в графічних і аналітичних варіантах.

Машини для спорудження трубопроводів


Мартинюк, Т. А. Машини для спорудження трубопроводів : навч. посіб. / Т. А. Мартинюк, О. Т. Чернова ; Драганчук О. Т., Говдяк Р. М., Грудз В. Я., рец. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 330 с.

Посібник призначений для студентів спеціальності 7.05030402, "Газонафтопроводи та газонафтосховища". У навчальному посібнику наведено основні відомості про будову машин для спорудження і ремонту газонафтопроводів. Розглянута їх конструкція, принципи роботи та методи розрахунку. Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання та слухачами інституту післядипломної освіти. Також ним можуть скористатись інженерно-технічні працівники, які займаються проектуванням, спорудженням і експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.

Спорудження газосховищ та нафтобаз


Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи : конспект лекцій. Ч. 2 / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 142 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 7.05030402 "Газонафтопроводи та газонафтосховища". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни ″Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз″. У навчальному посібнику наведено класифікацію нафтобаз, види операцій та зливо-наливних робіт, що проводяться на нафтобазах. Описано процеси, пов’язані із транспортуванням, зберіганням та відвантаженням нафти і нафтопродуктів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved