Ви є тут

Газопостачання

Підземні сховища газу України

Підземні сховища газу України : лаб. практикум / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 26 с

Проектування і експлуатація компресорних станцій


Проектування і експлуатація компресорних станцій : навч. посіб. / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 203 с.

Технічне обслуговування газових мереж та ГРП


Технічне обслуговування газових мереж та ГРП : метод. вказівки для самост. роботи / О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 37 с.

Переходи трубопроводів


Тутко, Т. Ф. Переходи трубопроводів : конспект лекцій / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 100 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Переходи трубопроводів". Розглянуто способи прокладання трубопроводів через природні і штучні перешкоди та конструкції таких переходів. Значну увагу приділено основним методам прокладання переходів та області їх застосування.

Переходи трубопроводів


Тутко, Т. Ф. Переходи трубопроводів : практикум / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 136 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Переходи трубопроводів”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Переходи трубопроводів”. Може бути використаний студентами денної та заочної і дистанційної форми навчання.

Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів


Мартинюк, Р. Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів : навч. посіб. / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 357

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади контролю якості всіх видів робіт, що проводять при спорудженні трубопроводів. Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють комплекс питань з контрою якості при проведенні робіт зі спорудження та ремонту трубопроводів. Значну увагу приділено нормативним документам. Наведено форми виконавчої документації та взірці їх заповнення.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved