Ви є тут

Гірнича справа

Підземний ремонт свердловин


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин. У 4-ох частинах : підручник. Ч.2 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 586 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин і весь комплекс ремонтних робіт. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, технологічні схеми і технології робіт як традиційними, так і новітніми методами (колтюбінг), їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що використовуються при підземному ремонті.

Нафтогазова механіка


Нафтогазова механіка : конспект лекцій / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 245 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Нафтогазова механіка” розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Нафтогазова механіка

Нафтогазова механіка : метод. вказівки / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни "Нафтогазова механіка" розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи і виконання контрольних робіт студентами денної та заочної форм навчання.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Федоришин, С. Д. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах : конспект лекцій / С. Д. Федоришин, С. В. Клібанець. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 76 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах”. У даному конспекті викладено теоретичні відомості по темах дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах” згідно програми курсу.

Основи нафтогазової справи


Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : лаб. практикум / Я. С. Коцкулич, М. М. Слепко, О. І. Кирчей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 44 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 – “Гірництво”. Практикум призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю “Буріння свердловин”.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 282 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”. Викладено теоретичні основи і методики розрахунків фізико-хімічних властивостей природних газів, процесів їх фільтрації в пласті, руху в стовбурі та викидних лініях свердловин. Подано методики аналізу й прогнозування процесу розробки родовищ та проектування експлуатації свердловин, систем збору і промислової підготовки природного газу і газового конденсату до транспортування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved