Ви є тут

Гірнича справа

Нафтогазова механіка


Нафтогазова механіка : конспект лекцій / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 245 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Нафтогазова механіка” розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Нафтогазова механіка

Нафтогазова механіка : метод. вказівки / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни "Нафтогазова механіка" розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи і виконання контрольних робіт студентами денної та заочної форм навчання.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Федоришин, С. Д. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах : конспект лекцій / С. Д. Федоришин, С. В. Клібанець. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 76 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах”. У даному конспекті викладено теоретичні відомості по темах дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах” згідно програми курсу.

Основи нафтогазової справи


Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : лаб. практикум / Я. С. Коцкулич, М. М. Слепко, О. І. Кирчей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 44 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 – “Гірництво”. Практикум призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю “Буріння свердловин”.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 282 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”. Викладено теоретичні основи і методики розрахунків фізико-хімічних властивостей природних газів, процесів їх фільтрації в пласті, руху в стовбурі та викидних лініях свердловин. Подано методики аналізу й прогнозування процесу розробки родовищ та проектування експлуатації свердловин, систем збору і промислової підготовки природного газу і газового конденсату до транспортування.

Попередження та ліквідація флюїдопроявлень


Олексюк, М. П. Попередження та ліквідація флюїдопроявлень : практикум / М. П. Олексюк, А. Р. Юрич, В. І. Колісник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 92 с.

Практикум складено згідно з програмою курсу “Попередження та ліквідація флюїдопроявлень” для студентів спеціальності "Буріння свердловин" освітньо–кваліфікаційних рівнів 7.05030103 – спеціаліст та 8.05030103 - магістр. Призначений для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved