Ви є тут

Гірнича справа

Розробка та експлуатація нафтових родовищ


Купер, І. М. Розробка та експлуатація нафтових родовищ : курс. проектування / І. М. Купер, Л. Б. Мороз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 21 с.

Курсове проектування містить задачі та перелік завдань курсових проектів, методичні вказівки щодо виконання, оформлення, здачі і захисту курсового проекту, а також перелік рекомендованих джерел.

Основи конструювання


Костриба, І. В. Основи конструювання : лаб. практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 53 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи конструювання" містить мету, опис об’єктів, обладнання та інструменту, вказівки щодо підготовки до занять, короткі теоретичні відомості, порядок виконання, питання для самоконтролю, перелік рекомендованих джерел, необхідних для підготовки та виконання семи лабораторних робіт.

Проектування конструкцій та кріплення свердловин


Проектування конструкцій та кріплення свердловин : лаб. практикум / Я. С. Коцкулич, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 49 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Проектування конструкції та кріплення свердловин" для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05030103 і 8.05030103 "Буріння свердловин". Практикум призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Проектування конструкцій та кріплення свердловин


Проектування конструкцій та кріплення свердловин : курс. робота / Я. С. Коцкулич, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, О. І. Кирчей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 20 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу “Проектування конструкцій та кріплення свердловин” для студентів, що навчаються за спеціальністю «Буріння свердловин» (освітньо-кваліфікаційні рівні 7.05030103 – спеціаліст і 8.05030103 – магістр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів : конспект лекцій / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 209 с.

Конспект лекцій складено відповідно до програми з курсу „Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів“ для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050304 – „Нафтогазова справа“ і складається з 9 лекцій, до кожної з яких подано питання для самоконтролю.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : лаборатор. практикум / Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 114 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів”. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять, частина з яких з елементами науково-дослідної роботи студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved