Ви є тут

Гірнича справа

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : лаб. практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 131 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Лабораторний практикум друге видання (1-е вид. – 2000) перероблено і доповнено новою лабораторною роботою (автор Т.Л. Романишин).

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : лаб. практикум / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 123 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до програми курсу “Ускладнення та аварії в бурінні” напряму підготовки 6.090306 "Нафтогазова справа" і призначений для допомоги студентам під час виконання лабораторних робіт, вивчення рецептури та порядку приготування тампонажних сумішей для ліквідації поглинань, а також засвоєння конструкції та технології застосування ловильного інструменту.

Дослідження і підземний ремонт свердловин


Возний, В. Р. Дослідження і підземний ремонт свердловин : курс. проектування / В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Дослідження і підземний ремонт свердловин». Призначено для використання під час виконання курсового проекту студентами, що навчаються за напрямком підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа»

Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ


Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ : метод. вказівки / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для вивчення курсу «Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ» студентами спеціальності «Видобування нафти і газу» - 7.05030401

Магістерська робота


Коцкулич, Я. С. Магістерська робота : метод. вказівки / Я. С. Коцкулич, Я. В. Кунцяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 53 с.

Методичні вказівки складено згідно робочим планом для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр", що навчаються за спеціальністю 8.05030103 - "Буріння свердловин". Призначені для надання допомоги при виконанні магістерської роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій


Пилипів, Л. Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій : метод. вказівки / Л. Д. Пилипів, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 89 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни «Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій». Для виконання домашніх завдань, проведення самостійної та індивідуальної роботи представлено весь комплекс необхідних довідкових даних, включаючи приклади вихідних даних до розрахунків систем теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved