Ви є тут

Гірнича справа

Основи проектування та спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Основи проектування та спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Основи проектування та спорудження трубопроводів». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми, розкривається виконання, оформлення, та захист розрахункових робіт, даються приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Проектування і експлуатація газонафтопроводів


Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : навч. посіб. / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 461 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація газонафтопроводів". У посібнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, наведено методи регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалісту приймати раціональні рішення під час експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.

Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу


Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу : лаб. практикум / С. О. Овецький, Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “ Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу”. Призначено для поглиблення теоретичних знань основних розділів вивчення курсу дисципліни. Розглянуто принципи застосування і методики розрахунків основних видів техніки і технологічних процесів, які використовуються при монтажі підводного обладнання морських нафтогазових споруд.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : лаб. практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 131 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Лабораторний практикум друге видання (1-е вид. – 2000) перероблено і доповнено новою лабораторною роботою (автор Т.Л. Романишин).

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : лаб. практикум / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 123 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до програми курсу “Ускладнення та аварії в бурінні” напряму підготовки 6.090306 "Нафтогазова справа" і призначений для допомоги студентам під час виконання лабораторних робіт, вивчення рецептури та порядку приготування тампонажних сумішей для ліквідації поглинань, а також засвоєння конструкції та технології застосування ловильного інструменту.

Дослідження і підземний ремонт свердловин


Возний, В. Р. Дослідження і підземний ремонт свердловин : курс. проектування / В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Дослідження і підземний ремонт свердловин». Призначено для використання під час виконання курсового проекту студентами, що навчаються за напрямком підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа»

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved