Ви є тут

Гірнича справа

Основи нафтогазової справи


Пилипів, Л. Д. Основи нафтогазової справи : метод. вказівки. модуль 4 : нафтогазові технології / Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки включають перелік питань, які доцільно студентам опрацювати самостійно для глибшого та ефективнішого вивчення курсу «Основи нафтогазової справи». Питання побудовані в розрізі змістових модулів та навчальних елементів у відповідності з робочою програмою дисципліни. Методичні вказівки доповнені довідковим матеріалом, зведеним в додатки, та переліком рекомендованих літературних джерел.

Основи нафтогазової справи


Пилипів, Л. Д. Основи нафтогазової справи : навч. посіб. / Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 312 с.

В навчальному посібнику розглянуті основні технологічні операції, що здійснюються в нафтогазовій галузі. Розкрито основи процесів буріння нафтових та газових свердловин, видобування нафти і газу, спорудження трубопроводів, нафтобаз та газосховищ, трубопровідного транспорту нафти і газу, зберігання та розподілу нафти і газу по споживачах. По кожній технологічній операції подані як теоретичні основи та послідовність їх проведення, так і класифікація, характеристика та конструктивні особливості основного і допоміжного обладнання об'єктів нафтогазової галузі.

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : метод. вказівки / О. М. Сусак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 34 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа”, спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища”, дисципліни “Трубопровідний транспорт газу”. Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернута увага на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації


Пилипченко, О. В. Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації : лаб. практикум / О. В. Пилипченко, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни ”Обладнання нафтогазової галузі та умови його експлуатації”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Федорович, Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси : лабораторний практикум / Я. Т. Федорович, І. В. Костриба, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 42 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Нафтогазопромислові ма-шини і комплекси”.Розроблений відповідно з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”.

Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості


Васько, І. С. Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості : метод. вказівки для практичних занять / І. С. Васько, І. І. Чудик, М. М. Слепко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 37 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості” для студентів напрямів підготовки 6.030504 - “Економіка підприємства” 6.030509 – “Облік і аудит” і призначені для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved