Ви є тут

Двигуни внутрішнього згоряння

Комп'ютерні системи двигунів внутрішнього згорання


Криштопа, С. І. Комп'ютерні системи двигунів внутрішнього згорання : конспект лекцій / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 157 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з програмою курсу „Комп’ютерні системи двигунів внутрішнього згорання” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” затвердженою в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.11.2007 р. Конспект лекцій призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Прогресивні системи в конструкціях автотранспортних засобів


Криштопа, С. І. Прогресивні системи в конструкціях автотранспортних засобів : навч. посіб. Кн.1 : Двигуни із системами впорскування бензину / С. І. Криштопа, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 239 с.

Даний навчальний посібник є першою книгою курсу „Прогресивні системи в конструкціях АТЗ”, в якій розглядаються двигуни із системами впорскування бензину. У навчальному посібнику висвітлені питання пов’язані з будовою систем упорскування бензину, їх несправностями, діагностуванням та технічним обслуговуванням.

Газотурбінні установки


Пилипів, Л. Д. Газотурбінні установки : лабор. практикум / Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Газотурбінні установки” з спеціальності “Газонафтопроводи і газонафтосховища”, затвердженою Радою університету і призначений для аудиторної і самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved