Ви є тут

Електроніка

Електричні системи та мережі


Електричні системи та мережі : практикум / Ю. Ф. Романюк, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 43 с.

Основи схемотехніки


Основи схемотехніки : практикум / І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 69 с.

Електронні компоненти телекомунікаційних систем


Електронні компоненти телекомунікаційних систем : лабораторний практикум / О. М. Еліяшів, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Основи електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств : практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 84 с.

Практикум з дисципліни "Основи електропостачання підприємств" розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. В практикумі викладені методи розв'язання задач електропостачання підприємств у різних виробничих ситуаціях, а також на стадії проектування системи електропостачання. Для кожного заняття сформовано тему, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо

Расчет электронных устройств на транзисторах


Бочаров, Л. Н. Расчет электронных устройств на транзисторах / Л. Н. Бочаров, С. К. Жебряков, И. Ф. Колесников. - М. : Энергия, 1978. - 208 с.

В книге наложена методика расчета основных устройств на транзисторах с приведением конкретных числовых примеров. Кратко пояснены принципы действия схем. Работа устройств проиллюстрювана временными диаграммами. Книга рассчитана на подготовленных радиолюбителей.

Мікроконтролери


Левицький, І. Т. Мікроконтролери : лабораторний практикум / І. Т. Левицький, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни "Мікроконтролери". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Мікроконтролери". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначений для підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр" за спеціальністю 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved