Ви є тут

Електроніка

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : курс. робота / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 29 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів напряму підготовки 6.051003 - "Приладобудування" з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Електроніка". У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи.

Силова напівпровідникова техніка


Курляк, П. О. Силова напівпровідникова техніка : конспект лекцій / П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 152 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Силова напівпровідникова техніка» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Конспект містить чотирнадцять лекційних занять. Для кожного заняття сформовані навчальні питання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо самопідготовки.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : лабораторний практикум / К. В. Коломойцев, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 94 c.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Електричні машини». Містить вказівки для виконання лабораторних робіт, методики розрахунків і обробки результатів лабораторних досліджень з використанням ЕОМ.

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Електроніка". Розроблений відповідно до робочої програми "Електроніка".

Комп'ютерна електроніка


Ровінський, В. А. Комп'ютерна електроніка : лабораторний практикум / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерна електроніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Електроніка і мікросхемотехніка


Ровінський, В. А. Електроніка і мікросхемотехніка : лабораторний практикум / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 71 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved