Ви є тут

Електроніка

Електроніка і мікросхемотехніка


Ровінський, В. А. Електроніка і мікросхемотехніка : конспект лекцій / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 166 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Технологічні основи мікроелектроніки


Костів, Б. В. Технологічні основи мікроелектроніки : лабораторний практикум / Б. В. Костів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Лабораторний практикум містить методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Технологічні основи мікроелектроніки». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю».

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : лабораторний практикум. Ч. 3 / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

У лабораторному практикумі коротко викладені основні теоретичні відомості та хід роботи для кожної лабораторної роботи з розділу "Елементи та пристрої цифрової техніки" курсу "Електроніка", контрольні питання з теоретичної та практичної частин лабораторних робіт.

Електроніка


Боднар, Р. Т. Електроніка : лабораторний практикум. Ч. 1 / Р. Т. Боднар, В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

У лабораторному практикумі коротко викладені основні теоретичні відомості та хід роботи для кожної лабораторної роботи з розділу "Елементи та пристрої аналогової техніки" курсу "Електроніка", контрольні питання з теоретичної та практичної частин лабораторних робіт.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : методичні вказівки / В. С. Костишин, О. В. Соломчак, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

У вказівках приводяться питання з основних розділів курсу, короткі рекомендації з вивчення окремих тем, список рекомендованої літератури та контрольні завдання.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : метод. вказівки з лабораторного практикуму та самостійної роботи над дисципліною / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 64 с.

Викладено загальні питання по виконанню лабораторних робіт та обробці результатів експерименту і оформлення звіту з лабораторної роботи, наведений перелік лабораторних занять, контрольні питання та навчальні картки для самостійної роботи над матеріалом курсу. Наведено перелік рекомендованих джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved