Ви є тут

Електроніка

Основи електроніки


Основи електроніки : лабораторний практикум / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук, В. В. Циганчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм курсів „Електроніка і мікросхемотехніка”, “Основи електротехніки і електроніки”, “Радіоелектроніка”, “Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка” та призначені для використання при підготовці і виконанні лабораторних робіт студентами неелектротехнічних спеціальностей.

Електроніка і мікросхемотехніка


Електроніка і мікросхемотехніка : метод. вказівки / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В. В. Циганчук, І. М. Храпач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт складені відповідно до програми дисципліни „Електроніка і мікросхемотехніка” та призначені для використання при виконанні самостійної роботи. Наведені варіанти завдання до контрольних робіт та приклади виконання даних завдань.

Електронні компоненти систем управління


Ровінський, В. А. Електронні компоненти систем управління : конспект лекцій / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 118 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Електронні компоненти систем управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050201 – «Системна інженерія». Може бути використаний студентами денної та дистанційної форм навчання.

Основи цифрової техніки


Ровінський, В. А. Основи цифрової техніки : метод. вказівки / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 29 с.

Наведено методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни “Основи цифрової техніки”. Методичні вказівки розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки бакалаврів напряму 6.050201 – «Системна інженерія». Можуть бути використані студентами денної та дистанційної форм навчання.

Електроніка і мікросхемотехніка


Ровінський, В. А. Електроніка і мікросхемотехніка : метод. вказівки / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 57 с.

Наведено методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050201 – «Системна інженерія». Можуть бути використані студентами денної та дистанційної форм навчання.

Основи електроніки


Ващишак, С. П. Основи електроніки : курсове проектування / С. П. Ващишак, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 19 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему виконання, оцінювання та захисту курсової роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved