Ви є тут

Електроніка

Електроніка і мікросхемотехніка


Ровінський, В. А. Електроніка і мікросхемотехніка : метод. вказівки / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 57 с.

Наведено методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.050201 – «Системна інженерія». Можуть бути використані студентами денної та дистанційної форм навчання.

Основи електроніки


Ващишак, С. П. Основи електроніки : курсове проектування / С. П. Ващишак, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 19 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему виконання, оцінювання та захисту курсової роботи.

Електроніка. Курсова робота


Біліщук, В. Б. Електроніка. Курсова робота : метод. вказівки / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 28 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Електроніка". У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи, зразки оформлення окремих розділів курсової роботи.

Комп'ютерна електроніка


Ровінський, В. А. Комп'ютерна електроніка : конспект лекцій / В. А. Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 102 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Комп’ютерна електроніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Електроніка


Біліщук, В. Б. Електроніка : лабораторний практикум. Ч. 3 / В. Б. Біліщук, Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 55 с.

У лабораторному практикумі коротко викладені основні теоретичні відомості та хід роботи для кожної лабораторної роботи з розділу "Елементи та пристрої цифрової техніки" курсу "Електроніка", контрольні питання з теоретичної та практичної частин лабораторних робіт.

Основи цифрової техніки


Ровінський, В. А. Основи цифрової техніки : конспект лекцій / В. А. Ровінський, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 103 с.

Цифрова техніка - це розділ електроніки, що ввійшов в повсякденне життя починаючи з 80-х років ХХ століття. Розвиток технологій виробництва інтегральних схем (ІС) призвів до значного збільшення швидкості їх роботи, що дозволило використати теоретичну базу цифрової техніки там де раніше панували винятково аналогові системи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved