Ви є тут

Електроніка

Електротехніка. Основи електроніки


Чорноус, В. М. Електротехніка. Основи електроніки : лабораторний практикум / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 49 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програм курсів “Електротехніка і основи електроніки”, “Електроніка і мікросхемотехніка”, “Радіоелектроніка”, “Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка” і призначені для виконання лабораторних робіт з електроніки студентами неелектротехнічних спеціальностей.

Мікроконтролери


Ровінський, В. А. Мікроконтролери : лабор. практикум / В. А. Ровінський, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 31 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Мікроконтролери” для студентів спеціальності 7.091401 – “Системи управління та автоматики”

Мікроконтролери


Ровінський, В. А. Мікроконтролери : конспект лекцій / В. А. Ровінський, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 146 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмою курсу “Мікроконтролери” для студентів спеціальності 7.091401 – “Системи управління та автоматики”.

Електроніка


Боднар, Р. Т. Електроніка : лабораторний практикум. Ч. 1 : Елементи та пристрої аналогової техніки / Р. Т. Боднар, З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 53 с.

У методичних вказівках дисципліни коротко викладено основні теоретичні відомості та хід роботи для кожної лабораторної роботи з розділу “Елементи та пристрої аналогової техніки” курсу “Електроніка”, контрольні питання з теоретичної та практичної частин лабораторних робіт.

Електроніка і мікросхемотехніка (мікропроцесорні засоби та системи)


Шаповал, О. А. Електроніка і мікросхемотехніка (мікропроцесорні засоби та системи) : навч. посіб. / О. А. Шаповал. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 21 с.

Створення та використання в промисловості мікропроцесорів стало важливим досягненням електроніки та мікропроцесорної техніки. На основі мікропроцесорів розробляються системи промислової автоматики, зв’язку, вимірювальної техніки, керування транспортом та інше.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved