Ви є тут

Електротехніка

Електричні машини


Електричні машини : курс. проектування для дистанційного навчання / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.

Довідкові матеріали до курсового проектування електричних мереж і станцій


Довідкові матеріали до курсового проектування електричних мереж і станцій : лаб. практикум для студ. спец. 051 Економіка / Ю. Ф. Романюк, М. Й. Федорів, І. Д. Галущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 48 с.

Електрообладнання сонячних електростанцій


Електрообладнання сонячних електростанцій : практикум / Я. В. Бацала, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 56 с.

Навчальна практика


Навчальна практика : метод. вказівки / Я. В. Бацала, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.

Електротехніка та електропостачання


Михайлів, В. І. Електротехніка та електропостачання : конспект лекцій з вивчення дисципліни / В. І. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій відповідає програмі з дисципліни "Електротехніка та електропостачання". Розглянуто теоретичні питання щодо аналізу лінійних електричних кіл постійного та змінного струму, еквівалентних перетворень, наведені найбільш поширені методи розрахунку. Конспект лекцій з дисципліни "Електротехніка та електропостачання", частина 1 призначений для студентів всіх форм навчання спеціальності 185 Виробництво та технології.

Електричні апарати


Гладь, І. В. Електричні апарати : конспект лекцій / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 126 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни "Електричні апарати". У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення технічних і технологічних розробок електричних апаратів що сприяють кращому розумінню принципу їх дії, будову і вимоги, що ставляться до електричних апаратів. Описані фізичні процеси у електричних апаратах, їх конструкція, принцип роботи та вибір.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved