Ви є тут

Електротехніка

Основи енергоефективності


Гладь, І. В. Основи енергоефективності : метод. вказ. для практичних занять / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 87 с.

Методичні вказівки для практичних занять складені відповідно до робочої програми дисципліни “Основи енергоефективності” згідно з навчальним планом підготовки фахівців. Практикум містить вісім практичних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Керування системами електропостачання


Керування системами електропостачання : практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак, І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Керування системами електропостачання. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Практикум призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Електроосвітлювальні установки


Соломчак, О. В. Електроосвітлювальні установки : практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 49 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальної дисципліни «Електроосвітлювальні установки». Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та галуззю знань 14 – «Електрична інженерія».

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле : практикум / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 11 «Змінне електромагнітне поле», настанови до виконання завдань. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання.

Електронні пристрої систем електропостачання


Курляк, П. О. Електронні пристрої систем електропостачання : лабораторний практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 74 с.

Лабораторний практикум з дисципліни «Електронні пристрої систем електропостачання» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить дев’ять лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Основи енергоефективності


Гладь, І. В. Основи енергоефективності : метод. вказ. для самостійної роботи / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи енергоефективності” складені відповідно до робочої програми дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Методичні вказівки мають за мету допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний матеріал, який передбачений робочою програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання практичних занять.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved