Ви є тут

Електротехніка

Електротехніка та електропостачання

Галущак, І. Д. Електротехніка та електропостачання : конспект лекцій / І. Д. Галущак, В. А. Ожоган, І. В. Гладь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 96 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни “Електротехніка та електропостачання”, містить теоретичні положення; контрольні запитання для самоперевірки знань та довідникові матеріали. Призначений для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа»

Основи енергоефективності


Гладь, І. В. Основи енергоефективності : курс. проектув. / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 64 с.

Методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни “Основи енергоефективності” складені згідно з робочою програмою дисципліни і призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання. У методичних вказівках викладені основні поняття з заходів енергозбереження, наведені методики розрахунку вартості електроенергії за багатоставкоми тарифами, проведено розробку рекомендацій для зменшення втрат електроенергії, проведено розрахунок підвищення енергоефективності в системах освітлення, а також детально розглянуто особливості використання відновлюваних джерел енергії.

Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання : лаборатор. практикум / М. Й. Федорів, У. М. Николин, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 83 с.

Лабораторний практикум містить перелік лабораторних робіт, що виконуються, подано перелік літератури для самостійного опрацювання тем, коротко викладено основні теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи і контрольні запитання до них, наведені типові схеми досліджень реле та пристроїв автоматики. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології. Може бути використано студентами денної та заочної форми навчання для виконання лабораторних робіт.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : практикум. Ч.1 / В. С. Костишин, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 75 с. -

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Перехідні процеси в електричних системах”. Містить основні формули та теоретичні положення, методики розрахунку, приклади розв’язання задач для підготовки до практичних занять. Для кожного практичного заняття подано запитання для самоперевірки знань з даної теми. Практикум адресований студентам напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»

Типовий електропривід промислових механізмів


Галущак, І. Д. Типовий електропривід промислових механізмів : практикум / І. Д. Галущак, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 175 с.

Практикум складено відповідно до робочої програми дисципліни “Типовий електропривід механізмів нафтової і газової промисловості” спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» і призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Практикум містить завдання для практичних занять та приклади розрахунку. У додатках наведено дані з каталогів електричних двигунів постійного струму, асинхронних і синхронних двигунів.

Типовий електропривід механізмів НГП


Галущак, І. Д. Типовий електропривід механізмів НГП : методичні вказівки з курсового проектування / І. Д. Галущак, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни “Типовий електропривід механізмів НГП” спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» і призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання. У методичних вказівках наведені методики розрахунку потужності двигунів приводу механізмів нафтової і газової промисловості, розрахунку і побудови їх механічних характеристик, способу пуску та режиму гальмування, розрахунку перехідних характеристик при пуску і гальмуванні електроприводу та розробки схеми автоматичного керування, а також питання підвищення енергоефективності в системах електроприводу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved