Ви є тут

Електротехніка

Математичні задачі електроенергетики


Гаврилюк, Р. Б. Математичні задачі електроенергетики : конспект лекцій / Р. Б. Гаврилюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 139 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, розкривається виконання, оформлення та захист чотирьох розрахункових робіт приклади для підготовки до практичних занять, наведені приклади розв’язання однієї і тієї ж задачі різноманітними методами та список рекомендованої літератури.

Автоматизація виробничих процесів в енергетиці


Автоматизація виробничих процесів в енергетиці : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. В. Шавранський, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 372 с.

Навчальний посібник написаний у відповідності до програми курсу “Автоматизація виробничих процесів в енергетиці” і призначений для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Електропостачання технологічних комплексів нафтової і газової промисловості


Соломчак, О. В. Електропостачання технологічних комплексів нафтової і газової промисловості : навч. посіб. / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 421 с.

Навчальний посібник підготовлено згідно з робочою програмою дисципліни “Електропостачання підприємств нафтової і газової промисловості” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначений для студентів очної і заочної форм навчання.

Основи системної автоматики електричних мереж


Федорів, М. Й. Основи системної автоматики електричних мереж : метод. вказівки / М. Й. Федорів, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 113 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з новим навчальним планом і програмою курсу “Основи системної автоматики електричних мереж” для студентів спеціальності 7.090603м денної форм навчання .

Вступ до електротехніки


Семенцова, А. О. Вступ до електротехніки : навч. посіб. / А. О. Семенцова, М. І. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 361 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з організацією навчального процесу і самостійної роботи студентів в університеті, наводяться закони електротехніки для кіл постійного і змінного струмів та рекомендації стосовно їх практичного застосування, детально розглядаються основні етапи енергетичного виробництва, а також питання електричних мереж промислових підприємств, якості електричної енергії, енергозбереження та електробезпеки.

Методичні вказівки для самостійної роботи при дипломному проектуванні "Розрахунок захисного заземлення", "Розрахунок захисного занулення"


Рошак, Й. І. Методичні вказівки для самостійної роботи при дипломному проектуванні "Розрахунок захисного заземлення", "Розрахунок захисного занулення" / Й. І. Рошак, Г. Д. Лялюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 23 с.

Ознайомлення студентів з нормативними матеріалами і основами існуючих методик розрахунку захисного заземлення і занулення.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved