Ви є тут

Електротехніка

Основи релейного захисту та автоматики


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту та автоматики : конспект лекцій / М. Й. Федорів, В. С. Костишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 142 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з навчальним планом і програмою курсу „Релейний захист і автоматика” і призначений для всіх форм навчання спеціальності „Електричні системи електроспоживання”.

Електричні системи та мережі


Романюк, Ю. Ф. Електричні системи та мережі : лабор. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 56 с.

У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов’язані з розрахунком, аналізом та оптимізацією режимів електричних мереж і регулюванням напруги. Наведений алгоритм та описана програма розрахунку замкнених електричних мереж.

Розрахунок електричних навантажень промислових підприємств


Михайлів, М. І. Розрахунок електричних навантажень промислових підприємств : навч. посіб. / М. І. Михайлів, О. В. Соломчак, П. Ф. Гоголюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 156 с.

У посібнику розглядаються питання, пов'язані з розрахунком електричних навантажень промислових підприємств, приведено детерміновані і імовірнісні методи розрахунку, проведено порівняльний аналіз їх застосування, дано практичні рекомендації, щодо вибору методу розрахунку електричних навантажень та наведено основні характеристики типових електроприймачів нафтогазової, машинобудівної, металообробної, хімічної, гірничодобувної, лісової та будівельної галузей.

Електропостачання лісопромислових та деревообробних підприємств


Коломойцев, К. В. Електропостачання лісопромислових та деревообробних підприємств : навч. посіб. / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 76 с.

У посібнику розглядаються питання, пов’язані з електропостачанням лісопромислових та деревообробних підприємств, наводяться характерні джерела електричної енергії галузі рекомендації для вибору основних параметрів і елементів системи електропостачання, розглядаються питання автоматики, заземлення та захист від електрохімічної корозії.

Розрахунок лінійних електричних кіл


Розрахунок лінійних електричних кіл : практикум / О. І. Курилів, В. І. Михайлів, М. І. Сухой [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 55 с.

Практикум призначений для студентів неелектротехнічних спеціальностей. У практикумі наведені методи розрахунку електричних кіл постійного струму, теоретичні положення та приклади практичного розрахунку однофазних кіл синусоїдного струму з використанням символічного методу. Аналізуються режими роботи трифазних кіл, на прикладах подана методика їх розрахунку з використанням комплексних чисел і побудови векторних діаграм струмів та напруг.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : лабораторний практикум. Ч. 3 / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 53 с.

Лабораторний практикум складений у відповідності з навчальним планом і програмою курсу „Електричні машини”. Він призначений для проведення лабораторних робіт студентами всіх форм навчання спеціальності „Електричні системи електроспоживання” і може бути використаний студентами інших спеціальностей при підготовці до лабораторних робіт з курсу електропривода і електрообладнання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved