Ви є тут

Електротехніка

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : лабораторний практикум / В. С. Костишин, Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 36 с.

У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов'язані з визначенням струмів трифазного та несиметричних коротких замикань у високовольтних та низьковольтних мережах різними методами. Особлива увага надається методам, орієнтованим на використання пакету прикладних програм EKAF, який реалізований на ЕОМ.

Електричні машини


Коломойцев, К. Електричні машини : навч. посіб. Ч. 1 : Машини постійного струму / К. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 136 с.

У даному посібнику розглядаються загальні питання електричних машин, надані основні теоретичні відомості, розглянуті принцип дії, конструкція і характеристики машин постійного струму як загального застосування , так і спеціалізованого, які отримали широке розповсюдження в різних галузях техніки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved