Ви є тут

Електротехніка

Теоретичні основи електротехніки


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки : лабораторний практикум. Ч. 2 : Електричні та магнітні кола / Б. Л. Грабчук, В. П. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 47 с.

Приведено необхідні для виконання лабораторних робіт короткі теоретичні відомості, описання лабораторних установок, методичні вказівки до виконання дослідів і обробки результатів досліджень. Для перевірки рівня знань у кожній роботі приведено контрольні запитання. У кінці подано список рекомендованої літератури.

Електричні системи та мережі


Романюк, Ю. Ф. Електричні системи та мережі : навч. посіб. / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 272 с.

У посібнику розглядаються питання, пов'язані з визначенням параметрів схем заміщення ліній і трансформаторів, наводяться характеристики електричних навантажень, розглядаються методи розрахунку й аналізу усталених режимів, елементи проектування електричних мереж, способи регулювання режимів і підвищення економічності роботи електричних систем.

Математичні задачі електроенергетики


Гаврилюк, Р. Б. Математичні задачі електроенергетики : конспект лекцій / Р. Б. Гаврилюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 139 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, розкривається виконання, оформлення та захист чотирьох розрахункових робіт приклади для підготовки до практичних занять, наведені приклади розв’язання однієї і тієї ж задачі різноманітними методами та список рекомендованої літератури.

Автоматизація виробничих процесів в енергетиці


Автоматизація виробничих процесів в енергетиці : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. В. Шавранський, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 372 с.

Навчальний посібник написаний у відповідності до програми курсу “Автоматизація виробничих процесів в енергетиці” і призначений для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Електропостачання технологічних комплексів нафтової і газової промисловості


Соломчак, О. В. Електропостачання технологічних комплексів нафтової і газової промисловості : навч. посіб. / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 421 с.

Навчальний посібник підготовлено згідно з робочою програмою дисципліни “Електропостачання підприємств нафтової і газової промисловості” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначений для студентів очної і заочної форм навчання.

Основи системної автоматики електричних мереж


Федорів, М. Й. Основи системної автоматики електричних мереж : метод. вказівки / М. Й. Федорів, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 113 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з новим навчальним планом і програмою курсу “Основи системної автоматики електричних мереж” для студентів спеціальності 7.090603м денної форм навчання .

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved