Ви є тут

Електротехніка

Розрахунок лінійних електричних кіл


Розрахунок лінійних електричних кіл : практикум / О. І. Курилів, В. І. Михайлів, М. І. Сухой [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 55 с.

Практикум призначений для студентів неелектротехнічних спеціальностей. У практикумі наведені методи розрахунку електричних кіл постійного струму, теоретичні положення та приклади практичного розрахунку однофазних кіл синусоїдного струму з використанням символічного методу. Аналізуються режими роботи трифазних кіл, на прикладах подана методика їх розрахунку з використанням комплексних чисел і побудови векторних діаграм струмів та напруг.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : лабораторний практикум. Ч. 3 / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 53 с.

Лабораторний практикум складений у відповідності з навчальним планом і програмою курсу „Електричні машини”. Він призначений для проведення лабораторних робіт студентами всіх форм навчання спеціальності „Електричні системи електроспоживання” і може бути використаний студентами інших спеціальностей при підготовці до лабораторних робіт з курсу електропривода і електрообладнання.

Основи релейного захисту та автоматики


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту та автоматики : лабораторний практикум / М. Й. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 73 с.

У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов’язані з перевіркою основних типів реле, вимірювальних трансформаторів струму а також пристроїв релейного захисту та автоматики. При виконанні лабораторних робіт студенти набудуть практичних навиків з розрахунку параметрів пристроїв релейного захисту елементів системи електропостачання, вивчать схеми захистів та систем автоматики і область їх використання.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : методичні вказівки до самостійної роботи з курсу та завдання до розрахункової роботи. Ч.1 : Лінійне програмування / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 30 с.

У методичних вказівках наведено робочу програму дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділу “Лінійне програмування” курсу “Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики”, містяться завдання на розрахункову роботу та приклади розрахунку.

Надійність електропостачання


Федорів, М. Й. Надійність електропостачання : метод. вказівки / М. Й. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 30 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни „Надійність систем електропостачання” і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”.

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : лабораторний практикум / Б. Л. Грабчук, В. П. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 43 с.

Методичні вказівки призначені для студентів електротехнічних спеціальностей, що виконують у відповідності з навчальним планом лабораторні роботи з теорії електромагнітного поля. Приводяться необхідні для виконання лабораторних робіт короткі теоретичні відомості, описи лабораторних установок, вказівки по проведенню дослідів і обробці результатів спостережень. Для перевірки рівня знань в кожній роботі приведені контрольні питання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved