Ви є тут

Електротехніка

Вступ до електротехніки


Семенцова, А. О. Вступ до електротехніки : навч. посіб. / А. О. Семенцова, М. І. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 361 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з організацією навчального процесу і самостійної роботи студентів в університеті, наводяться закони електротехніки для кіл постійного і змінного струмів та рекомендації стосовно їх практичного застосування, детально розглядаються основні етапи енергетичного виробництва, а також питання електричних мереж промислових підприємств, якості електричної енергії, енергозбереження та електробезпеки.

Методичні вказівки для самостійної роботи при дипломному проектуванні "Розрахунок захисного заземлення", "Розрахунок захисного занулення"


Рошак, Й. І. Методичні вказівки для самостійної роботи при дипломному проектуванні "Розрахунок захисного заземлення", "Розрахунок захисного занулення" / Й. І. Рошак, Г. Д. Лялюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 23 с.

Ознайомлення студентів з нормативними матеріалами і основами існуючих методик розрахунку захисного заземлення і занулення.

Основи релейного захисту та автоматики


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту та автоматики : конспект лекцій / М. Й. Федорів, В. С. Костишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 142 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з навчальним планом і програмою курсу „Релейний захист і автоматика” і призначений для всіх форм навчання спеціальності „Електричні системи електроспоживання”.

Електричні системи та мережі


Романюк, Ю. Ф. Електричні системи та мережі : лабор. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 56 с.

У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов’язані з розрахунком, аналізом та оптимізацією режимів електричних мереж і регулюванням напруги. Наведений алгоритм та описана програма розрахунку замкнених електричних мереж.

Розрахунок електричних навантажень промислових підприємств


Михайлів, М. І. Розрахунок електричних навантажень промислових підприємств : навч. посіб. / М. І. Михайлів, О. В. Соломчак, П. Ф. Гоголюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 156 с.

У посібнику розглядаються питання, пов'язані з розрахунком електричних навантажень промислових підприємств, приведено детерміновані і імовірнісні методи розрахунку, проведено порівняльний аналіз їх застосування, дано практичні рекомендації, щодо вибору методу розрахунку електричних навантажень та наведено основні характеристики типових електроприймачів нафтогазової, машинобудівної, металообробної, хімічної, гірничодобувної, лісової та будівельної галузей.

Електропостачання лісопромислових та деревообробних підприємств


Коломойцев, К. В. Електропостачання лісопромислових та деревообробних підприємств : навч. посіб. / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 76 с.

У посібнику розглядаються питання, пов’язані з електропостачанням лісопромислових та деревообробних підприємств, наводяться характерні джерела електричної енергії галузі рекомендації для вибору основних параметрів і елементів системи електропостачання, розглядаються питання автоматики, заземлення та захист від електрохімічної корозії.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved