Ви є тут

Електротехніка

Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням


Романюк, Ю. Ф. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням : конспект лекцій / Ю. Ф. Романюк, І. В. Гладь. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 247 с.

Конспект лекцій містить загальну характеристику та особливості систем обліку, способи вимірювання струму, потужності й енергії, технічні характеристики лічильників і схеми їх увімкнення, а також характеристики систем автоматичного контролю електроспоживання. Розглядаються основні способи вдосконалення систем обліку електроенергії, підвищення якості електроенергії та питання регулювання електроспоживання. Розроблено згідно з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Електротехнічні системи електроспоживання”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Постійне електричне і магнітне поле


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Постійне електричне і магнітне поле : практикум / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 65 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 10 «Постійні електричні і магнітні поля», настанови до виконання завдань. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Перехідні процеси в лінійних електричних колах / Б. І. Карпінець, Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 38 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 6 «Перехідні процеси в лінійних електричних колах», приклад виконання завдання. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання.

Теорія електричних кіл. Трифазні електричні кола


Теорія електричних кіл. Трифазні електричні кола : практикум; тест. завдання / В. М. Чорноус, Б. Л. Грабчук, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 66 с.

Практикум з курсу «Теорія електричних кіл» відповідає програмам дисциплін кафедри електротехніки, в яких вивчаються трифазні електричні кола. В практикумі наводяться основні теоретичні відомості, приклади типових задач, тестових екзаменаційних завдань та коментарі до їхнього розв’язування, контрольні запитання. Практикум призначений для студентів всіх форм навчання.

Електротехніка


Електротехніка : навч.-наоч. посіб. Теорія електричних кіл / В. М. Чорноус, Б. Л. Грабчук, І. М. Храпач, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 108 с.

Навчально-наочний посібник підготовлений у відповідності з програмою курсу «Електротехніка» і охоплює основні розділи теорії електричних кіл: постійний струм, однофазний та трифазний синусоїдні струми, несинусоїдний струм, електричні фільтри, перехідні процеси в електричних колах, нелінійні кола.

Теоретичні основи електротехніки


Теоретичні основи електротехніки : практикум. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного стуму / В. І. Михайлів, В. М. Чорноус, Б. Л. Грабчук, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 57 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved