Ви є тут

Електротехніка

Перехідні процеси в електричних системах


Перехідні процеси в електричних системах : методичні вказівки для самостійної роботи / В. С. Костишин, У. М. Николин, П. О. Курляк, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 55 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи бакалаврів напрямку підготовки 141 – Електротехніка та електротехнології заочної та дистанційної форм навчання. Вказівки розроблено згідно з робочою програмою дисципліни “ Перехідні процеси в електричних системах ” навчального плану спеціальності та освітньо-професійної програми.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Трифазні лінійні електричні кола / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 31 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 3 «Трифазні лінійні електричні кола», приклад виконання завдання. Призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Електричні машини


Електричні машини : збірник задач і вправ для практичних занять та самостійної роботи над дисципліною. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 57 с.

Збірник задач і вправ для практичних занять та самостійної роботи над дисципліною складений відповідно до робочої програми дисципліни «Електричні машини» і містить чотири розділу. Кожен розділ складається із задач з їх розв'язуванням, які відповідають визначеному розділу програми курсу електричних машин. Призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 7.05070103, 8.05070103 - «Електротехнічні системи електроспоживання».

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 41 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 2 «Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму», приклад виконання завдання. Призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням


Романюк, Ю. Ф. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням : конспект лекцій / Ю. Ф. Романюк, І. В. Гладь. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 247 с.

Конспект лекцій містить загальну характеристику та особливості систем обліку, способи вимірювання струму, потужності й енергії, технічні характеристики лічильників і схеми їх увімкнення, а також характеристики систем автоматичного контролю електроспоживання. Розглядаються основні способи вдосконалення систем обліку електроенергії, підвищення якості електроенергії та питання регулювання електроспоживання. Розроблено згідно з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Електротехнічні системи електроспоживання”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Постійне електричне і магнітне поле


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Постійне електричне і магнітне поле : практикум / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 65 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 10 «Постійні електричні і магнітні поля», настанови до виконання завдань. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved