Ви є тут

Електротехніка

Техніка високих напруг


Михайлів, В. І. Техніка високих напруг : метод. комплекс / В. І. Михайлів, В. М. Чорноус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 131 с.

Методичний комплекс відповідає програмі дисципліни «Техніка високих напруг» за напрямом підготовки 6.050701 – “Елекротехніка та електротехнології”. У методичному комплексі подано програму дисципліни, короткі теоритичні відомості курсу, методичні вказівки з лабораторного практикуму, завдання до розрахунково-графічної роботи, методичні вказівки до розв’язку задач.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Лінійні електричні кола несинусоїдного струму / Б. І. Карпінець, Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 35 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування.

Електричні системи та мережі


Романюк, Ю. Ф. Електричні системи та мережі : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. В. Соломчак, У. М. Николин. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 115 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою дисципліни «Електричні системи та мережі» і призначений для студентів денної та заочної форм навчання. У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов’язані з розрахунком, аналізом та оптимізацією режимів електричних мереж і регулюванням напруги. Наведений алгоритм та описана програма розрахунку замкнених електричних мереж. Подані технічні характеристики проводів повітряних ліній електропередавання.

Електропостачання підприємств


Соломчак, О. В. Електропостачання підприємств : курс. проектування / О. В. Соломчак, М. І. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.

Курсове проектування з дисциплін "Електропостачання підприємств нафтової і газової промисловості", "Електропостачання технологічних комплексів" та "Електропостачання промислових підприємств", призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050701 "Електротехнічні системи електроспоживання", які складені відповідно до програми курсу.

Проектування та експлуатація систем електропостачання


Проектування та експлуатація систем електропостачання : лабораторний практикум (ділова гра) / А. О. Семенцова, У. М. Николин, П. М. Николин, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 26 с.

Лабораторний практикум (ділова гра) складений відповідно до робочої програми дисципліни «Проектування та експлуатація систем електропостачання», містить правила підготовки, організації та проведення ділової гри з експлуатації силового трансформатора та електричного двигуна; теоретичні положення; вимоги до підготовки, виконання, оформлення та захисту; контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки під час виконання роботи.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Чотириполюсники. Електричні фільтри / Б. І. Карпінець, Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 31 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved