Ви є тут

Електротехніка

Проектування та експлуатація систем електропостачання


Проектування та експлуатація систем електропостачання : лабораторний практикум (ділова гра) / А. О. Семенцова, У. М. Николин, П. М. Николин, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 26 с.

Лабораторний практикум (ділова гра) складений відповідно до робочої програми дисципліни «Проектування та експлуатація систем електропостачання», містить правила підготовки, організації та проведення ділової гри з експлуатації силового трансформатора та електричного двигуна; теоретичні положення; вимоги до підготовки, виконання, оформлення та захисту; контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки під час виконання роботи.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Чотириполюсники. Електричні фільтри / Б. І. Карпінець, Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 31 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : практикум / О. В. Соломчак, І. І. Сорохтей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 93 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальної дисципліни “Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи.

Основи електропостачання


Михайлів, М. І. Основи електропостачання : практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 110 с.

Практикум з дисципліни «Основи електропостачання» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить дванадцять практичних занять. Для кожного заняття сформовано тему, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо самопідготовки.

Надійність електропостачання


Федорів, М. Й. Надійність електропостачання : конспект лекцій / М. Й. Федорів, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 108 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Надійність електропостачання”, призначено для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701, спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання", який складений відповідно до програми курсу.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : курс. проектування / О. В. Соломчак, І. І. Яремак, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 102 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики». Призначені для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології», які складені відповідно програми курсу. Методичні вказівки містять завдання, порядок виконання, приклади та іншу інформацію для виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved