Ви є тут

Електротехніка

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : курс. проектування / О. В. Соломчак, І. І. Яремак, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 102 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики». Призначені для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології». які складені відповідно програми курсу. Методичні вказівки містять завдання, порядок виконання, приклади та іншу інформацію для виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики».

Електротехнологічні установки та пристрої


Електротехнологічні установки та пристрої : лаб. практикум / Р. Б. Гаврилюк, І. Ф. Шнурок, Я. В. Бацала, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.

Лабораторний практикум містить питання організації, проведення лабораторних робіт, правила виконання, оформлення і захисту робіт, короткі теоретичні положення, контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки.

Електроосвітлювальні установки


Соломчак, О. В. Електроосвітлювальні установки : курс. проектування / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 66 с.

Курсове проектування містить вихідні дані, зміст і структуру курсової роботи, її обсяг. Подано основні теоретичні відомості та вимоги нормативних документів щодо виконання всіх розділів курсової роботи, перелік посилань на джерела та приклади оформлення графічної частини.

Техніко-економічна оцінка ефективності електроосвітлювальних установок


Романюк, Ю. Ф. Техніко-економічна оцінка ефективності електроосвітлювальних установок : дипломне проектування / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 33 с.

Методичні вказівки до дипломного проектування містять загальну характеристику електричних джерел світла, рекомендації щодо їх вибору на стадії проектування і технічного обслуговування електроосвітлювальних систем, методику техніко-економічного порівняння варіантів різних систем освітлення та оцінку їх економічної доцільності, а також перелік заходів щодо заощадження електроенергії в системах освітлення. У додатку наведені характеристики енергоощадних джерел світла.

Надійність електропостачання


Федорів, М. Й. Надійність електропостачання : метод. вказівки / М. Й. Федорів, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Усталені режими в електричних лініях з розподіленими параметрами / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

В практикумі наводяться основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 7 «Усталені режими в електричних лініях з розподіленими параметрами», приклад виконання завдання. Практикум призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved