Ви є тут

Електротехніка

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : практикум / О. В. Соломчак, І. І. Сорохтей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 93 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальної дисципліни “Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи.

Основи електропостачання


Михайлів, М. І. Основи електропостачання : практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 110 с.

Практикум з дисципліни «Основи електропостачання» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить дванадцять практичних занять. Для кожного заняття сформовано тему, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо самопідготовки.

Надійність електропостачання


Федорів, М. Й. Надійність електропостачання : конспект лекцій / М. Й. Федорів, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 108 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Надійність електропостачання”, призначено для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701, спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання", який складений відповідно до програми курсу.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : курс. проектування / О. В. Соломчак, І. І. Яремак, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 102 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики». Призначені для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології», які складені відповідно програми курсу. Методичні вказівки містять завдання, порядок виконання, приклади та іншу інформацію для виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики».

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : курс. проектування / О. В. Соломчак, І. І. Яремак, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 102 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики». Призначені для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології». які складені відповідно програми курсу. Методичні вказівки містять завдання, порядок виконання, приклади та іншу інформацію для виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики».

Електротехнологічні установки та пристрої


Електротехнологічні установки та пристрої : лаб. практикум / Р. Б. Гаврилюк, І. Ф. Шнурок, Я. В. Бацала, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.

Лабораторний практикум містить питання організації, проведення лабораторних робіт, правила виконання, оформлення і захисту робіт, короткі теоретичні положення, контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved