Ви є тут

Електротехніка

Електроосвітлювальні установки


Соломчак, О. В. Електроосвітлювальні установки : курс. проектування / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 66 с.

Курсове проектування містить вихідні дані, зміст і структуру курсової роботи, її обсяг. Подано основні теоретичні відомості та вимоги нормативних документів щодо виконання всіх розділів курсової роботи, перелік посилань на джерела та приклади оформлення графічної частини.

Техніко-економічна оцінка ефективності електроосвітлювальних установок


Романюк, Ю. Ф. Техніко-економічна оцінка ефективності електроосвітлювальних установок : дипломне проектування / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 33 с.

Методичні вказівки до дипломного проектування містять загальну характеристику електричних джерел світла, рекомендації щодо їх вибору на стадії проектування і технічного обслуговування електроосвітлювальних систем, методику техніко-економічного порівняння варіантів різних систем освітлення та оцінку їх економічної доцільності, а також перелік заходів щодо заощадження електроенергії в системах освітлення. У додатку наведені характеристики енергоощадних джерел світла.

Надійність електропостачання


Федорів, М. Й. Надійність електропостачання : метод. вказівки / М. Й. Федорів, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Усталені режими в електричних лініях з розподіленими параметрами / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

В практикумі наводяться основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 7 «Усталені режими в електричних лініях з розподіленими параметрами», приклад виконання завдання. Практикум призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Проектування та експлуатація систем електропостачання


Семенцова, А. О. Проектування та експлуатація систем електропостачання : лаб. практикум / А. О. Семенцова, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми дисципліни “Проектування та експлуатація систем електропостачання ”, містить правила організації і проведення лабораторних робіт; вимоги до виконання, оформлення та їх захисту; теоретичні положення; контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки під час виконання робіт.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Магнітні кола з постійними потоками / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

В практикумі наводяться основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 9 «Магнітні кола з постійними потоками», приклад виконання завдання. Практикум призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved