Ви є тут

Електротехніка

Електротехніка


Електротехніка : навч.-наоч. посіб. / В. М. Чорноус, Б. Л. Грабчук, І. М. Храпач, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Посібник поєднує ілюстративно-наочний та текстовий матеріал, викладений англійською мовою. Наявність електронної версії посібника дозволяє використовувати його на всіх видах занять, в тому числі й дистанційному навчанні і сприяє викладанню та вивченню дисципліни, засвоєнню його змісту, розвитку особистості. Навчально-наочний посібник може бути виготовлений у форматах А1, А4 в кольоровому та чорно-білому зображенні.

Теоретичні основи електротехніки. Електричні та магнітні кола


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електричні та магнітні кола : метод. вказівки. Ч. 1 / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 99 с.

Перша частина методичних вказівок складається із трьох розділів: лінійні електричні кола постійного струму; лінійні електричні кола синусоїдного струму; трифазні електричні кола. В кожному розділі наводяться основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічних робіт та приклад виконання завдання. Методичні вказівки призначені для використання студентами різних форм навчання.

Електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Електропостачання підприємств : практикум / М. І. Михайлів, О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 106 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальних дисциплін “Електропостачання промислових підприємств” та “Електропостачання підприємств нафтової та газової промисловості”. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та домашні завдання.

Автоматизація виробничих процесів в енергетиці


Шавранський, М. В. Автоматизація виробничих процесів в енергетиці : метод. вказівки / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 29 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих процесів в енергетиці» і призначені для самостійної роботи під час вивчення даної дисципліни.

Основи електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств : лаб. практикум / М. І. Михайлів, О. В. Соломчак, П. О. Курляк. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 117 с.

Лабораторний практикум з дисципліни “Основи електропостачання підприємств» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить сім лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Трансформатори і електричні машини


Трансформатори і електричні машини : лабораторний практикум / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В.І.. Курилів О.І. Михайлів, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 60 с.

Трансформатор – це статичний електромагнітний апарат, призначений для підвищення або зниження синусоїдної напруги за допомогою магнітного потоку, при незмінній частоті.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved