Ви є тут

Електротехніка

Проектування та експлуатація систем електропостачання


Семенцова, А. О. Проектування та експлуатація систем електропостачання : лаб. практикум / А. О. Семенцова, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми дисципліни “Проектування та експлуатація систем електропостачання ”, містить правила організації і проведення лабораторних робіт; вимоги до виконання, оформлення та їх захисту; теоретичні положення; контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки під час виконання робіт.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Магнітні кола з постійними потоками / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

В практикумі наводяться основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 9 «Магнітні кола з постійними потоками», приклад виконання завдання. Практикум призначений для застосування студентами різних форм навчання.

Дипломне проектування


Романюк, Ю. Ф. Дипломне проектування : метод. вказівки / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 46 с.

Розглядаються питання формування тематики дипломних робіт бакалаврів, організації та контролю їх виконання. Сформульовано вимоги до змісту, структури і правила оформлення матеріалів дипломних робіт. Визначені особливості виконання та оформлення комплексних дипломних робіт бакалаврів. У додатку наведено вихідні дані, перелік рекомендованих тем спеціального розділу та форми титульних сторінок і завдання до дипломних робіт. Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології».

Математичне моделювання в електроенергетиці


Федорів, М. Й. Математичне моделювання в електроенергетиці : метод. вказівки / М. Й. Федорів, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням


Романюк, Ю. Ф. Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.

Розглядаються питання вимірювання потужності й енергії, технічні характеристики лічильників і схеми їх увімкнення, автоматизовані системи контролю й керування електроспоживанням, способи вдосконалення систем обліку електроенергії та питання регулювання якості електроенергії. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології».

Конструювання вузлів електровимірювальних приладів


Біліщук, В. Б. Конструювання вузлів електровимірювальних приладів : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 57 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Конструювання вузлів електровимірювальних приладів". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 — "Приладобудування".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved