Ви є тут

Комп’ютерні технології

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери


Мікроконтролери та програмовані логічні контролери : лаб. практикум / А. І. Лагойда, М. І. Когутяк, Л. І. Лагойда. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 88 с.

Інформаційні технології в управлінні


Інформаційні технології в управлінні : лаб. практикум для студ. спец. 051 Економіка / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик, О. С. Царева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 103 с.

Технології проєктування комп'ютерних систем


Технології проєктування комп'ютерних систем : навч. посіб. / Я. І. Заячук, А. М. Лазорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 238 с.

Технологія проектування комп'ютерних систем


Технологія проектування комп'ютерних систем : лаб. практикум / Т. Г. Гарасимів, Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 104 с.

Мікроконтролери


Мікроконтролери : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с

Бази даних


Бази даних : самост. робота / А. О. Левицький, С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved