Ви є тут

Комп’ютерні технології

Мікроконтролери


Мікроконтролери : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с

Бази даних


Бази даних : самост. робота / А. О. Левицький, С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Бази даних


Бази даних : лаб. практикум / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 39 с.

Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу

Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Л. М. Заміховський, А. Б. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 с.

Елементи і пристрої автоматики


Елементи і пристрої автоматики : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, А. Б. Романюк, А. О. Ольховський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 95 с.

Комп'ютерні системи


Бабчук, С. М. Комп'ютерні системи : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерні системи" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved