Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інформаційні технології в наукових дослідженнях


Ільків, Є. Ю. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : практикум / Є. Ю. Ільків, Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 45 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Інформаційні технології в наукових дослідженнях”. Розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Інформатика


Михайлюк, І. Р. Інформатика : лабораторний практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик, Г. І. Левицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 143 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Інформатика» для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 – «Приладобудування». Лабораторним практикумом можуть користуватись студенти денної та заочної форм навчання. Даний лабораторний практикум містить навчальні матеріали для виконання лабораторних та практичних робіт у текстовому редакторі Word, рішення задач мовою програмування VB та за допомогою математичного пакету MathCad.

Магістерська робота

Заміховський, Л. М. Магістерська робота : методичні вказівки / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 62 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги щодо виконання та оформлення кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", необхідні параметри форматування усіх елементів роботи, а також, ілюстративний матеріал, який наочно результат оформлення вищезазначених елементів за умови дотримання вимог щодо оформлення випускових кваліфікаційних робіт.

Бакалаврська робота


Заміховський, Л. М. Бакалаврська робота : методичні вказівки / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 55 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги щодо виконання та оформлення кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", необхідні параметри форматування усіх елементів роботи, а також, ілюстративний матеріал, який наочно результат оформлення вищезазначених елементів за умови дотримання вимог щодо оформлення випускових кваліфікаційних робіт.

Інтернет-технології у обліку і аудиті


Пригоровська, Т. О. Інтернет-технології у обліку і аудиті : методичні вказівки до самостійної роботи / Т. О. Пригоровська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 94 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи складені відповідно до робочої програми з дисципліни „ Інтернет технології у обліку і аудиті ” для студентів другого курсу як вказівки для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.030509-«Облік і аудит».

Людино-машинний інтерфейс


Пасєка, М. С. Людино-машинний інтерфейс : конспект лекцій / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 194 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Людино-мишиний інтерфейс". Містить теоретичний та практичний навчальний матеріал щодо теоретичних та прикладних методів розробки користувацьких інтерфейсів, проектування користувацьких інтерфейсів, розрахунок часу виконання операцій з інтерфейсом користувача, оцінювання якості виконуваних робіт, дотримання визначених термінів та вартості розробки системи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved