Ви є тут

Комп’ютерні технології

Обчислювальна техніка


Євчук, О. В. Обчислювальна техніка : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 75 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Обчислювальна техніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Сучасні засоби обчислювальної техніки і програмування


Костів, Б. В. Сучасні засоби обчислювальної техніки і програмування : лабораторний практикум / Б. В. Костів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Сучасні засоби обчислювальної техніки та програмування". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Прилади та системи неруйнівного контролю". Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Комп’ютерні технології в електроенергетиці


Соломчак, О. В. Комп’ютерні технології в електроенергетиці : методичні вказівки / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни "Комп'ютерні технології в електроенергетиці" напрямку підготовки "Електротехніка і електротехнології" і призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

Комп’ютерні технології


Соломчак, О. В. Комп’ютерні технології : лабораторний практикум / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт складені згідно з робочою програмою дисципліни "Комп'ютерні технології в електроенергетиці" напрямку підготовки "Електотехніка і електротехнології" і призначені для підготовки до виконання лабораторних робіт студентів денної і заочної форми.

Інформаційні технології


Зорін, Д. О. Інформаційні технології : метод. рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 32 с.

Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни, зміст теоретичної частини курсу, перелік лабораторних занять, рекомендації по виконанню завдань самостійної, індивідуальної, контрольної робіт, перелік рекомендованих джерел. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом для підготовки студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070801- спеціаліст, 8.070801-магістр.

Інформаційні технології


Зорін, Д. О. Інформаційні технології : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 108 с.

Лекції містять фактичний матеріал з основ геоінформаційних систем і технологій. Конспект лекцій розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070801- спеціаліст, 8.070801-магістр.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved