Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інформаційні технології


Зорін, Д. О. Інформаційні технології : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 108 с.

Лекції містять фактичний матеріал з основ геоінформаційних систем і технологій. Конспект лекцій розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070801- спеціаліст, 8.070801-магістр.

Інформатика та програмування


Тимків, Д. Ф. Інформатика та програмування : метод. вказівки / Д. Ф. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 120 с.

Методичні вказівки і завдання до курсової роботи містять вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни “Інформатика та програмування”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану для підготовки студентів напряму 6.050304- ”Нафтогазова справа".

Інформаційні технології


Зорін, Д. О. Інформаційні технології : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни «Інформаційні технології». Містить методичні вказівки для проведення і виконання лабораторних робіт, алфавітний список команд, кнопок, режимів і діалогів MapInfo Professional. Процедури MapInfo описані по кроках. Ілюстрації і описи складені для версії, що працює в середовищі Windows. Кожен компонент документації побудований з урахуванням взаємодії з іншими компонентами.

Інформатика та програмування


Інформатика та програмування : вказівки і завдання до курсової роботи / Д. Ф. Тимків, М. М. Белей, Л. В. Саманів [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 120 с.

Методичні вказівки і завдання до курсової роботи містять вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни “Іформатика та програмування”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану для підготовки студентів напряму 6.050304- ”Нафтогазова справа".

Методичні вказівки для контролю знань з інформаційно-комунікаційних технологій


Романишин, Ю. Л. Методичні вказівки для контролю знань з інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 70 с.

Методичні вказівки містять комплекс теоретичних та практичних завдань для визначення та контролю рівня знань, мотивації, практичних умінь та навичок у використанні інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання та в майбутній професійній діяльності студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Надійність, контроль, діагностування і експлуатація ЕОМ


Заміховський, Л. М. Надійність, контроль, діагностування і експлуатація ЕОМ : конспект лекцій / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2007. - 118 с.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни “Надійність, контроль, діагностування і експлуатація ЕОМ”. Розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямом “Комп’ютерна інженерія”. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved