Ви є тут

Комп’ютерні технології

Навчальна практика


Кабанова, О. В. Навчальна практика : програма та методичні рекомендації / О. В. Кабанова, Н. В. Сабат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 28 с.

Робочу програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями із складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України”. Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам на завершальному етапі навчання. Вказівки містять перелік вимог щодо змісту і оформлення звітів про проходження практики, а також процедури їх захисту студентами.

Інформатика та комп'ютерна техніка


Інформатика та комп'ютерна техніка : збірник тестових завдань / С. Ф. Кукурудз, М. М. Белей, Л. М. Гобир [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 172 с.

Збірник тестових завдань з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” призначений для підготовки студентів спеціальності 7.05201 “Менеджмент організацій” при складанні іспиту з аналогічної дисципліни, а також може бути використаний для контролю знань при вивченні окремих розділів курсу.

Сучасні інформаційні технології


Мельник, В. Д. Сучасні інформаційні технології : навч.-метод. комплекс / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 23 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Фізика твердого тіла” з використанням елементів комп’ютерного моделювання фізичних явищ та процесів. Розроблений у відповідності з робочою програмою спецкурсу. Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Основи інформатики та прикладної лінгвістики


Кісіль, М. В. Основи інформатики та прикладної лінгвістики : навч.-метод. комплекс / М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 19 с.

Навчально методичний комплекс з основ інформатики та прикладної лінгвістики для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з курсу основи інформатики та прикладної лінгвістики для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності. Комплекс затверджено на засіданні кафедри перекладу.

Практикум з ЕОМ


Артим, В. І. Практикум з ЕОМ : методичні вказівки. Ч. 1 / В. І. Артим, В. В. Врюкало, О. Р. Онисько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 57 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практики на ЕОМ. Розроблений у відповідності з робочою програмою, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 7.090202 – «Технологія машинобудування» (спеціалізація „Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”).

Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці


Горєлов, В. О. Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці : практикум / В. О. Горєлов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 78 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання практичних занять і конкретизовані для студентів спеціальності „Прилади та системи неруйнівного контролю” з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні практичних робіт з дисципліни „Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці”. У вказівках подано завдання для виконання практичних робіт, вимоги щодо змісту і оформлення результатів практичних занять.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved