Ви є тут

Машинобудування

Основи проектування машин і механізмів

Основи проектування машин і механізмів : метод. вказівки та завдання для курс. проектування / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 32 c.

Основи проектування машин і механізмів

Основи проектування машин і механізмів : навч. посіб. / Д. Ю. Петрина, Р. В. Рачкевич, В. Р. Харун, Р. Яким. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 282 с.

Технологічна оснастка

Технологічна оснастка : метод. вказівки / Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 120 с.

Технологічна оснастка

Технологічна оснастка : лаб. роботи / Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 163 с.

Технологія машинобудування


Войтенко, П. І. Технологія машинобудування : практикум. Ч. 2 / П. І. Войтенко, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 51 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технологія машинобудування" і містить завдання, зміст та послідовність виконання практичних занять, джерела інформації та приклади виконання. Може бути використаний студентами всіх форм навчання спеціальності 131 - "Прикладна механіка" (ОПП "Прикладна механіка").

Технологія машинобудування


Войтенко, П. І. Технологія машинобудування : практикум. Ч. 1 / П. І. Войтенко, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Практикум складений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни "Технологія машинобудування" і містить завдання, зміст та послідовність виконання практичних занять, джерела інформації та приклади виконання. Може бути використаний студентами всіх форм навчання спеціальності 131 - "Прикладна механіка" (ОПП "Прикладна механіка").

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved