Ви є тут

Машинобудування

Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку


Карпаш, О. М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку : навч. посіб. / О. М. Карпаш, В. С. Шейнбаум, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 285 с.

У виданні зроблено спробу системного викладу змісту і методології інженерної діяльності, пов’язаної з проектуванням, виготовленням, експлуатацією та утилізацією технічних об’єктів з урахуванням положень стратегії сталого розвитку суспільства і сучасних інформаційних енергозаощаджувальних технологій.

Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі


Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі : презентації та лекції / В. Б. Копей, Ю. Д. Петрина, Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 186 с.

Презентації призначені для лекційних занять з дисципліни "Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі" та містять ілюстрації з основ взаємозамінності в машинобудуванні та основ технології машинобудування.

Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту


Харун, В. Р. Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту : конспект лекцій / В. Р. Харун, Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 152 с.

Викладений, в конспекті лекцій, матеріал повністю відповідає робочій програмі курсу. Навчальний посібник складається з шістнадцяти тем, які охоплюють питання класифікації вантажопідіймальних машин, аналізу їх конструкції і розрахунку основних механізмів, з яких складаються вантажопідіймальні машини. В заключних темах розглянуті: класифікація машин безперервного транспорту, проектний, тяговий та перевірний розрахунки стрічкових і пластинчастих конвеєрів.

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навч. посіб. / З. М. Одосій, Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 312 c.

“Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”. Містить два розділи, що відповідають за змістом навчальним модулям програми. Для підвищення якості самостійної підготовки студентів, кожна тема містить перелік контрольних питань. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05050201 "Технологія машинобудування".

Теорія механізмів і машин


Теорія механізмів і машин : лаб. практикум / М. С. Воробйов, Ф. І. Стоцький, В. М. Сенчішак, В. Р. Харун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 91 с.

Лабораторний практикум містять комплекс лабораторних робіт із курсу «Теорія механізмів і машин» у відповідності до типової програми студентів за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка», 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин


Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : лаб. практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, П. І. Войтенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин". Містить лабораторні роботи для вивчення проблем точності механічної обробки різанням. Розглядаються методи аналізу точності обробки, методи експериментального визначення елементарних похибок обробки та методи розмірного налагодження верстатів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved