Ви є тут

Машинобудування

Механіка машин


Петрина, Д. Ю. Механіка машин : метод. вказівки / Д. Ю. Петрина, Л. В. Осадца. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту містять прийоми роботи з бібліотеками САПР КОМПАС 3D при розрахунку та створенні 2D і 3D моделей деталей циліндричної та черв'ячної передач із курсу „Механіка машин” відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Розглянуті приклади проектування та моделювання деталей передач з описом основних діалогових вікон бібліотеки з наведенням відеофрагментів, які демонструють всі описані дії.

Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку


Карпаш, О. М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку : навч. посіб. / О. М. Карпаш, В. С. Шейнбаум, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 285 с.

У виданні зроблено спробу системного викладу змісту і методології інженерної діяльності, пов’язаної з проектуванням, виготовленням, експлуатацією та утилізацією технічних об’єктів з урахуванням положень стратегії сталого розвитку суспільства і сучасних інформаційних енергозаощаджувальних технологій.

Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі


Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі : презентації та лекції / В. Б. Копей, Ю. Д. Петрина, Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 186 с.

Презентації призначені для лекційних занять з дисципліни "Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі" та містять ілюстрації з основ взаємозамінності в машинобудуванні та основ технології машинобудування.

Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту


Харун, В. Р. Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту : конспект лекцій / В. Р. Харун, Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 152 с.

Викладений, в конспекті лекцій, матеріал повністю відповідає робочій програмі курсу. Навчальний посібник складається з шістнадцяти тем, які охоплюють питання класифікації вантажопідіймальних машин, аналізу їх конструкції і розрахунку основних механізмів, з яких складаються вантажопідіймальні машини. В заключних темах розглянуті: класифікація машин безперервного транспорту, проектний, тяговий та перевірний розрахунки стрічкових і пластинчастих конвеєрів.

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навч. посіб. / З. М. Одосій, Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 312 c.

“Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”. Містить два розділи, що відповідають за змістом навчальним модулям програми. Для підвищення якості самостійної підготовки студентів, кожна тема містить перелік контрольних питань. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05050201 "Технологія машинобудування".

Теорія механізмів і машин


Теорія механізмів і машин : лаб. практикум / М. С. Воробйов, Ф. І. Стоцький, В. М. Сенчішак, В. Р. Харун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 91 с.

Лабораторний практикум містять комплекс лабораторних робіт із курсу «Теорія механізмів і машин» у відповідності до типової програми студентів за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка», 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved