Ви є тут

Машинобудування

Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин


Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : лаб. практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, П. І. Войтенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин". Містить лабораторні роботи для вивчення проблем точності механічної обробки різанням. Розглядаються методи аналізу точності обробки, методи експериментального визначення елементарних похибок обробки та методи розмірного налагодження верстатів.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : лаборатор. практикум / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 152 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Гідромашини і компресори" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття.

Курсове проектування


Воробйов, М. С. Курсове проектування : метод. вказівки / М. С. Воробйов, В. М. Сенчішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 15 с.

Методичні вказівки передбачені для проведення захисту курсових проектів з теорії механізмів і машин, з деталей машин і з механіки машин. Містять перелік основних питань, які задаються студентам на захисті курсових проектів.

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Одосій, З. М. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : курсове проектування / З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 36 с.

Методичні вказівки з курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”. Призначено для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.090202 “Технологія машинобудування”.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : практикум / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 124 с.

Даний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Гідромашини і компресори". Практикум містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного практичного заняття.

Конструкторсько-технологічна практика


Одосій, З. М. Конструкторсько-технологічна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, А. Г. Панчук. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Методичні вказівки складено для студентів усіх форм навчання спеціальності «Технологія машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня - 7.090202 - спеціаліст з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження конструкторсько-технологічної практики, оформлення та захисту звітів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved