Ви є тут

Машинобудування

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : методичні вказівки / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Гідромашини і компресори" і розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Переддипломна практика


Переддипломна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик [та ін.]. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Методичні вказівки складено для студентів всіх форм навчання спеціальності “Технологія машинобудування” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090202 – спеціаліст з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження переддипломної практики, оформлення та захисту звітів.

Теорія механізмів і машин


Харун, В. Р. Теорія механізмів і машин : метод. вказівки / В. Р. Харун, В. М. Сенчішак, Ф. І. Стоцький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 88 с.

Методичні вказівки містять методичні рекомендації для самостійного вивчення теорії механізмів і машин, контрольні питання для самоперевірки вивченого матеріалу, завдання для розрахунково-графічних робіт і приклад їх виконання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - „Нафтогазова справа”.

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Одосій, З. М. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : практикум / З. М. Одосій, І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки спеціалістів.

Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин


Одосій, З. М. Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 26 с.

Представлено робочу програму курсу з детальним виділенням кожної теми, літератури, в якій найбільш повно висвітлено матеріал даної теми та методичні вказівки, які націлюють студента на найбільш повноцінне вивчення матеріалу. Включено завдання на контрольні роботи, вимоги та методичні вказівки до їх виконання.

Технологічні основи машинобудування


Одосій, З. М. Технологічні основи машинобудування : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 22 с.

З метою полегшення вивчення та кращого засвоєння курсу подається програма, методичні вказівки до вивчення кожного розділу (теми), запитання для самоконтролю, завдання та методика виконання курсового проекту, рекомендована література.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved