Ви є тут

Машинобудування

Механіка машин


Механіка машин : курсове проектування / Б. І. Смага. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 85 с.

Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців для напряму 6.050304 – „Нафтогазова справа?. У курсовому проектуванні сформульовано мету та основні завдання проектування, наведено тематику та обсяг курсового проекту, загальні вимоги до курсового проекту, а також технічні завдання. Може бути використане студентами денної та заочної форм навчання.

Механіка машин


Механіка машин : курсове проектування / Б. І. Смага. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 85 с.

Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців для напряму 6.050304 – „Нафтогазова справа". У курсовому проектуванні сформульовано мету та основні завдання проектування, наведено тематику та обсяг курсового проекту, загальні вимоги до курсового проекту, а також технічні завдання. Може бути використане студентами денної та заочної форм навчання.

Дипломне проектування. Технологічна частина


Сторож, Б. Д. Дипломне проектування. Технологічна частина : методичні вказівки / Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 99 с.

Методичні вказівки складено на основі інструкції для підготовки дипломних проектів у вищих навчальних закладах з урахуванням рекомендацій, викладених у навчальних посібниках аналогічного призначення.

Конструкторсько-технологічна практика


Войтенко, П. І. Конструкторсько-технологічна практика / П. І. Войтенко, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 22 с.

Конструкторсько-технологiчна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців за спецiальностю „Технологiя машинобудування” та проводиться на початку 5-го курсу тривалістю 4 тижні. Конструкторсько-технологiчнiй практицi передували ознайомча практика пiсля 2 курсу, виробнича (технологiчна) практика пiсля 3-го курсу та вивчення дисциплiн, що становлять основу iнженерної пiдготовки за даною спецiальнiстю.

Технологія машинобудування


Одосій, З. М. Технологія машинобудування : робоча програма виробничої практики / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 18 с.

Робоча програма складена згідно з програмою для спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» призначена для самостійної роботи в період проходження виробничої практики студентами денної форми навчання.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : курсова робота / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 20 с.

Методичні вказівки з курсової роботи з дисципліни "Гідромашини і компресори" розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Обладнання нафтових і газових промислів". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved