Ви є тут

Машинобудування

Теорія механізмів і машин


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин : завдання та методичні вказівки по виконанню курсових проектів / М. С. Воробйов, В. М. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 87 с.

Методичні вказівки містять порядок вибору завдання та рекомендації по виконанню курсових проектів із курсу „Теорія механізмів і машин” у відповідності до типової програми студентів-заочників за спеціальностями „Технологія машинобудування”, „Обладнання нафтових і газових промислів”, „Автомобілі і автомобільне господарство”.

Методи обробки складних поверхонь


Шишкін, В. О. Методи обробки складних поверхонь : лабораторний практикум / В. О. Шишкін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 124 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Методи обробки складних поверхонь”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисциплини та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Технологія машинобудування” (спеціалізація – “Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Виробнича практика


Войтенко, П. І. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / П. І. Войтенко, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 22 с.

Програма виробничої практики складена згідно із робочими програмами та чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 7.090202 – Технологія машинобудування, спеціалізації “Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”. Mетодичні вказівки призначені для самостійного виконання програми студентами в період проходження практики та складання звіту.

Теорія механізмів і машин


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин : метод. вказівки для виконання контрольних робіт / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 49 с.

Методичні вказівки містять завдання, порядок вибору та рекомендації по виконанню контрольних робіт із курсу „Теорія механізмів і машин” у відповідності до типової програми студентів-заочників за спеціальністю „Технологія машинобудування”, „Обладнання нафтових і газових промислів”, „Автомобілі і автомобільне господарство”.

Теорія механізмів і машин в тестах


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин в тестах. Ч. 1 : Тестові завдання. / М. С. Воробйов, В. Р. Харун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 83 с.

Посібник містить запитання для програмованого контролю та самоконтролю знань студентів з курсу „Теорія механізмів і машин”. Матеріал охоплює розділи „Структура механізмів”, „Кінематичний аналіз механізмів” та „Силовий аналіз механізмів”. Посібник призначений для студентів усіх форм навчання механічних спеціальностей і може бути використаний студентами професійного спрямування „Гірництво”.

Гідромашини і компресори


Концур, І. Ф. Гідромашини і компресори : конспект лекцій / І. Ф. Концур, І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 133 с.

Конспект лекцій з дисципліни „Гідромашини і компресори” розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved